Twój biznes pod kontrolą

 • bi CM - Specyfikacja techniczna

bi CM - Specyfikacja techniczna

Skala działania i wydajność

Nieograniczona liczba definiowanych wskaźników KPI oraz miar. Szybkość działania zależy od wydajności bazy danych oraz systemów źródłowych, na których kalkulowane są miary.

Typy KPI

 • Miary Dzienne (dzień wczorajszy)
 • Miary miesiąc (aktualny miesiąc do wczoraj)

Możliwość włączenia alertu mailowego per KPI

Kategorie miar controllingowych

Formuła

 • Zapytanie SQL
 • Oparta na kodach innych miar

Format

 • Numeryczny
 • Procentwy

Precyzja (wyświetlania wartości) 

 • 0-2

Interfejs Użytkownika

Formuła

 • Thin client – interfejs WEB z poziomu dowolnej przeglądarki
 • Autoryzowany dostęp do aplikacji
 • Możliwość weryfikacji dostępu dwuetapowego (2FA)
 • Możliwość działania multisesyjnego
 • Definiowane motywy interfejsu

Poziomy dostępu

 • Standard User
 • Administrator

Silnik analityczny

 • Oracle Engine

 • Wielowątkowe wykonywanie testów

 • Logowanie i monitorowanie statusów

 • Standard User

 • Obsługa błędów procesowych

Wymagania systemowe środowiska

Minimalne 

HDD: 25 Gb

RAM: 8 Gb

CPU: 2x core i5

System operacyjny: Unix/Linux, Windows

Baza danych: Oracle XE

Optymalne

HDD: 100 Gb

RAM: 16 Gb

CPU: 4x core i5

System operacyjny: Unix/Linux

Baza danych:

 • Oracle SE 2 
 • APEX 
 • SQL+

Formaty danych wejściowych

 • ORACLE, w tym:
  • Oracle Database Gateway for DB2 
  • Oracle Database Gateway for WebSphere MQ
  • Oracle Database Gateway for Teradata
  • Oracle Database Gateway for SQL Server
  • Oracle Database Gateway for Sybase
 • Pliki ustrukturyzowane: csv, json, xml, xls
 • Oracle EngineBazy danych z dostępem ODBC (np. Postgress, Access, MS SQL)

Formaty danych wyjściowych

 • Baza danych Oracle

 • Dynamiczne raporty

Instalacja

Pakiet instalacyjny w środowisku lokalnym użytkownika

 • Redeployment package to Cloud (Oracle, AWS, Azure, HP, IBM)
 • Pakiet DEMO + przykładowe wskaźniki KPI