Współpraca z ITI Neovision S.A.

  » Dostawa i wdrożenie oprogramowania do analizy i prognozowania oglądalności (audience measurement). 

  Analiza i prognozowanie było przerpowadzone na podstawie danych z Adrianna (AGB Nielsen) oraz danych pochodzących z dekoderów NC+.

  Firma BI Insight S.A. zadania powierzone w ramach umowy oraz zlecen dodatkowych wykonała terminowo i z nalezytą starannością. Dedykowany do projektu, stały zespół specjalistów, wykazał się wysokim profesjonalizmem, odpowiednimi kwalifikacjami oraz wysokim poziomem doradztwa technicznego oraz biznesowego.


  » Prace projektowe w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramownia klasy BI.

  W projekcie wykorzytano nastepujące technologie: Oracle Business Intelligence Enterprise Edition oraz Oracle DataBase Server.

  Firma BI Insight S.A. zadania powierzone w ramach umowy oraz zlecen dodatkowych wykonała terminowo i z nalezytą starannością. Dedykowany do projektu, stały zespół specjalistów, wykazał się wysokim profesjonalizmem, odpowiednimi kwalifikacjami oraz wysokim poziomem doradztwa technicznego oraz biznesowego.