Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania klasy Enterprise Content Management

    Wdrożenie nowatorskiego rozwiązania wykorzystującego elementy sztucznej inteligencji oraz przetwarzania języka naturalnego, pozwalające na szybkie i skuteczne przeszukiwanie jednej z najwiekszych baz informacji w Polsce. 
    W projekcie wykorzystano nastepujące technologie: ElasticSearch, MonogoDB, PostgreSQL, RabbitMQ, Docker, Python, .Net Core, Vue js.

    "Firma BI Insight S.A. zadania powierzone w ramach umowy wykonała terminowo i z nalezytą starannością. Dedykowany do projektu, stały zespół specjalistów, wykazał się profesjonalizmem, odpowiednimi kwalifikacjami oraz wysokim poziomem doradztwa technicznego oraz biznesowego."

    Ministerstwo Rozwoju