Prace projektowe w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramowania klasy BI

    Firma BI Insight S.A. zadania powierzone w ramach umowy oraz zleceń dodatkowych wykonała terminowo i z należytą starannością. Dedykowanydo projektu, stały zespół specjalistów, wykazał się wysokim profesjonalizmem, odpowiednimi kwalifikacjami oraz wysokim poziomem doradztwa technicznego oraz biznesowego.

    W projekcie wykorzystano następujące technologie: Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, Oracle Data Integrator, oraz Oracle Database Server.

    Tauron