Analityka 
Biznesowa

Comprehensive services in the field of business analytics, implementation of BI solutions for reporting centers, building a data warehouse.

  • Services
  • Business analytics

Dostarczamy kompleksowe usługi w zakresie analityki biznesowej, wdrażania rozwiązań BI dla centrów raportowania i budowy hurtowni danych.

Business Intelligence services

usługi business intelligence - BI Insight

Oferujemy wsparcie dla istniejących rozwiązań Business Intelligence dla wszystkich wiodących technologii na rynku (MS Power BI, Qlik, Tableau, Oracle Analytics, Cognos).

Dostosowujemy parametry wsparcia do indywidualnych potrzeb Klientów.

Zapewniamy krótkie czasy reakcji i doświadczonych specjalistów realizujących wsparcie, zarówno przy problemach technicznych jak i w przypadku pytań użytkowników systemów BI.

Szkolimy twórców raportów w zakresie korzystania z systemów Business Intelligence, platform raportowych, budowy raportów i modeli danych.

Kiedy potrzebujesz analizy biznesowej?

Potrzebujesz jej za każdym razem, gdy chcesz usprawnić określony proces biznesowy, tworząc dedykowane oprogramowanie do tego celu. Potrzebujesz jej również wtedy, gdy masz zupełnie nowy pomysł, ale chcesz mieć pewność, że sprawdzi się on w Twojej firmie. Usługi analizy biznesowej mają również sens, jeśli planujesz wejście w wysoce konkurencyjne środowisko lub pracę w warunkach niepewności, ponieważ w takich przypadkach pozwalają przewidzieć możliwe pułapki i zaproponować lepsze strategie ich przezwyciężenia.

Jesteśmy w stanie pomóc Ci w zadaniach związanych z analizą biznesową, proponując idealnie dopasowane strategie rozwoju oprogramowania i rozwoju firmy.
Skontaktuj się z nami już teraz, aby uzyskać pomoc w analizie biznesowej!

Audit

Assessment of the current state of the enterprise at various levels of detail, using the most appropriate measures and indicators.

Development scenarios

Support in predicting possible development scenarios or searching for deviations to help find anomalies in the functioning of the company and their elimination.

Business Intelligence systems

Business Analytics including the assessment of the current state of the enterprise at various levels of detail. We offer support in predicting possible development scenarios or searching for deviations to help find anomalies in the functioning of the company and their elimination. We provide advanced data analysis services and their visual presentation based on the Business Intelligence system, i.e. Microsoft Power BI, Qlik Sense, Oracle Analytics and Tableau.

BI solutions migrations

We carry out audits of existing comprehensive Business Intelligence systems in terms of efficiency, compliance with art and financial efficiency. As part of the analysis, we recommend optimal development paths for reporting centers, taking into account the best currently available BI solutions and data warehouse management tools. We efficiently carry out cross-platform migration or optimization projects for Business Intelligence solutions used.

Data security in Oracle databases

We implement dedicated database security solutions based on Oracle solutions. We offer audits of Oracle databases in terms of security and performance. We implement solutions that adapt databases to the requirements imposed by the GDPR. We comprehensively protect Oracle databases against data theft, even in the event that criminals gain access to the database backup.

Support for BI solutions and training

We offer support for existing Business Intelligence solutions for all leading technologies on the market (MS Power BI, Qlik, Tableau, Oracle Analytics, Cognos). We adjust the parameters of support to the individual needs of customers. We provide short reaction times and experienced specialists providing support, both in the case of technical problems and in the case of questions from BI system users. We train report authors in the use of Business Intelligence systems, reporting platforms, and building reports and data models.

Build your business with valuable data

We are at your disposal. Find out more.

+48
Search

    I consent to the processing of my data in order to answer the submitted inquiry and present the marketing offer of BI Insight S.A. Full text of the information.