BI Insight dla ZUS

Mieliśmy przyjemność poprowadzić seminarium dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod tytułem „Analityka biznesowa i hurtownie danych".

W ramach seminarium odbyły się trzy wykłady:

Hurtownie danych i Narzędzia wizualizacji danych

 • Geneza hurtowni danych
 • Wymiarowy model danych w hurtowni
 • Architektura hurtowni danych
 • Proces ETL
 • Prezentacja danych

Big Data i analityka predykcyjna

 • Przeznaczenie i zastosowania rozwiązań big data
 • Po co "sztucznej inteligencji" moje dane?
 • Zagadnienia predykcyjne - przykłady i zastosowania
 • Co to znaczy "dobry model"?
 • Człowiek w uczeniu maszynowym
 • Wykrywanie nadużyć z zastosowaniem uczenia maszynowego

Data Governance 

 • Informacja jako zasób strategiczny organizacji
 • Wymiar regulacyjny zarządzania danymi i jakością danych
 • Czym jest Data Governance – definicja i praktyczne pojmowanie

 • Trzy filary strategii zarządzania danymi
 • Procesy - Organizacja - Model informacyjny
 • Dojrzałość organizacji do Data Governance
 • Data Governance w praktyce
 • Korzyści zarządzania jakością danych

Dziękujemy