Działamy w ekosystemie europejskiej infrastruktury obliczeniowej Deep Hybrid Data Cloud

ESOC (European Open Science Cloud) to europejska inicjatywa, która umożliwia prywatnym firmom dostęp do wspólnych zasobów technologicznych i infrastruktur w celu efektywnej współpracy z instytucjami naukowymi oraz dostępu do usług technicznych, danych badawczych i zasobów ludzkich.

W marcu 2020 BI Insight zawarła umowę partnerską z EOSC-DIH w celu wdrożenia w swojej infrastrukturze nowego produktu z obszaru analizy tekstu. 

Przekształcanie danych w wiedzę

biECM to system umożliwiający użytkownikom dostęp do wiedzy zawartej w plikach: prezentacji, dokumentów tekstowych, arkuszy i innych. System w dużym stopniu opiera się na algorytmach uczenia maszynowego w tworzeniu rekomendacji, klasyfikacji dokumentów, wydobywaniu informacji (zarówno z tekstu, jak i obrazów osadzonych w dokumentach), a także budowaniu inteligentnych podsumowań i streszczeń, uwzględniając przy tym wszystkie specyficzne dla naszego języka reguły odmiany.

Rosnące zasoby wszelkiego rodzaju dokumentów elektronicznych, szczególnie w dużych organizacjach, instytucjach rządowych i administracji, skłaniają do poszukiwania efektywnych metod pracy z takimi dokumentami, szybkiego ich przeszukiwania, klasyfikowania i pełnego  korzystania z zawartych w nich informacji. Aby sprostać wyzwaniu jakim jest usprawnienie pracy w obszarze współdzielenia wiedzy i informacji gromadzonych w organizacji zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy rozwiązanie wykorzystujące mechanizmy sztucznej inteligencji oraz przetwarzania języka naturalnego. Nasze rozwiązanie ułatwia dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy zgormadzonej w postaci nieustrukturyzowanych dokumentów, składowanych w zasobach lokalnych oraz w chmurach prywatnych i publicznych. Wyróżniającą cechą rozwiązania są mechanizmy automatycznego indeksowania i przesyłania dokumentów oraz inteligentnego wyszukiwania danych. Dzięki temu nasz system może szybko, dokładnie i wydajnie wyszukiwać najbardziej pożądane informacje, łącząc je z powszechnie dostępnymi rejestrami publicznymi i zasobami Wiki.

Przyjazna dla użytkownika wyszukiwarka korzystająca z mechanizmów sztucznej inteligencji, pozwala przyspieszyć proces pozyskiwania informacji i zoptymalizować pracę w organizacji, zwiększając osobistą produktywność oraz wydajność procesów związanych z obiegiem informacji. Wykorzystanie tych cech w środowiskach naukowych i akademickich może istotnie przyczynić się do przyspieszenia rozwoju nauki, innowacji i odkryć.

System biECM zdobył I nagrodę w konkursie GOVTECH 2019 oraz został finalistą konkursu IT Future Awards 2019.

Rozwiązanie biECM zostało z sukcesem wdrożone w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju) i jest wykorzystywany przez około 150 użytkowników.

W ramach pilotażu planuje się przetestowanie udostępnienia systemu w wersji chmurowej, aby pokazać możliwości zastosowania i wartości takiego rozwiązania dla klientów o rozproszonej infrastrukturze, korzystających z rozwiązań In Cloud.

  • Firma
  • Aktualności
  • Aktualności
  • Działamy w ekosystemie europejskiej infrastruktury obliczeniowej Deep Hybrid Data Cloud