Eksperci z BI INSIGT na Forum Usług Płatniczych

Czym jest Data Governance? Jak wdrożenie Data Governance wpływa na bezpieczeństwo danych? Jakie są korzyści dojrzałego Data Governance? O tym nasi eksperci mieli okazję opowiadać podczas konferencji Forum Usług Płatniczych.

Forum Usług Płatniczych odbyło się miesiąc po wejściu w życie wszystkich zapisów dyrektywy PSD2. Od samego początku prac nad jej wdrożeniem, kwestie bezpieczeństwa stanowiły najważniejszy obszar zainteresowania banków. Podczas konferencji poruszane były tematy związane z digitalizacją usług płatniczych, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa klienta.

Bezpieczeństwo i jakość danych, to zagadnienia, o których możemy dużo opowiadać. Ekspert z BI Insight podczas swojej prelekcji podzielił się sporą dawką wiedzy z zakresu Data Governance, czyli koncepcji dbania o najważniejsze aktywa organizacji, którymi są dane. Dane, które muszą być starannie zarządzane, a więc należycie rozpoznane, godne zaufania, w pełni kontrolowane i nadzorowane.