Udział w hackathonie CuValley Hack 2022 #KGHM

Z przyjemnością informujemy, że w hackathonie CuValley Hack 2022 KGHM, nasz zespół CUPRUM INSIGHT zajął drugie miejsce!

 

Gratulacje dla zespołu 

 

Rozwiązywaliśmy zadanie „Sztuczny analizator temperatury żużla wewnątrz pieca zawiesinowego”.

Przez weekend udało nam się wykonać kilka modeli predykcyjnych oraz zaimplementować rekurencyjną sieć LSTM do wyznaczania temperatury żużla w granulacji minutowej (fizyczne pomiary odbywają się co godzinę).