Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Ochrona przed oszustwami 
i przestępstwami.

 • Obszary rozwiązań
 • AML / Fraud
 • Rozwiązanie AML i antyfraud

Zmniejsz ryzyko, zapobiegaj oszustwom i spełnij wymagania zgodności z przepisami
dzięki wysoce rozszerzalnej i elastycznej platformie, która zapewnia niezrównaną ochronęprzed oszustwami i praniem pieniędzy.

Rozwiązanie CFRM firmy Bottomline

Zgodność z przepisami prawa
Bezpieczne płatności internetowe i mobilne
Wykrywanie fraudów wewnętrznych
Rozwiązania AML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i listy sankcyjne
Zarządzanie ryzykiem i zgodnością

Elementy systemu

Compliance

Zapewnia udoskonalenie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, ocenę ryzyka AML, uzyskanie skutecznego przestrzegania międzynarodowych przepisów sankcyjnych, usprawnienie monitorowania płatności, wskazanie na możliwe ryzyko rozliczeniowe oraz automatyzację raportowania podejrzanych działań. Jest szybka, elastyczna i łatwa w rozbudowie przy relatywnie niskiej złożoności systemu.
 

Zgodność z przepisami prawa

Rosnące wymagania regulacyjne wraz z restrykcyjnym obowiązkiem ich przestrzegania oraz kary nakładane przez regulatora wpływają na instytucje finansowe, których środowisko biznesowe obarczone jest zwiększonym ryzykiem. W związku z powyższym instytucje finansowe muszą poszukiwać skutecznych sposobów prowadzenia działalności w taki sposób, aby uniknąć kar pieniężnych, nie szkodzić swojej reputacji i zachować dobre relacje z klientami.

Zmniejsz ryzyko                              

operacyjne oraz zapobiegaj oszustwom.

Korzyści wdrożenia

Szybsze wykrywanie podejrzanych działań związanych z praniem pieniędzy, dzięki alertom w czasie rzeczywistym oraz monitorowaniu aktywności na kontach klientów.

Uzyskanie pełnego obrazu relacji między osobami, grupami i podmiotami.

Łatwiejsze ustalanie profili ryzyka i monitorowanie klientów lub transakcji wysokiego ryzyka, które wymagają dodatkowej kontroli.

Usprawnienie procesu raportowania dzięki sprawdzonemu rozwiązaniu, które może być dostosowane do specyficznych wymogów regulatora krajowego.

Funkcjonalność

 • Monitorowanie zachowań klientów, pracowników i innych podmiotów.
 • Profilowanie i alertowanie w oparciu o wzorce behawioralne i dynamiczną ocenę ryzyk.
 • Zintegrowane zarządzanie listami sankcyjnymi, w tym integracja z listami stron trzecich, obsługa niestandardowych list.
 • Wizualne mapowanie połączeń pomiędzy podejrzanymi działaniami a użytkownikami według szeregu zmiennych z analizą linków.
 • Zautomatyzowana identyfikacja i obsługa przypadków wymagających raportowania o podejrzanych działaniach (SAR).

Secure Payments

Zabezpiecza wszelkie rodzaje płatności niezależnie od użytych aplikacji i kanałów przez które płatności są dokonywane. Dzięki zaawansowanej analizie zachowań użytkowników i eksploracji przepływów transakcyjnych z użyciem uczenia maszynowego zmniejszone zostaje ryzyko związane z oszustwami finansowymi.
 

Bezpieczne płatności moduły Secure Payments

Płatności biznesowe, uwarunkowane nowymi metodami ich realizacji wraz ze wzrostem szybkości transakcji i wagi wymagań zgodności z przepisami prawa, tworzą nowe kategorie ryzyka dla instytucji finansowych na całym świecie.

Chroń płatności 
w różnych aplikacjach, kanałach i typach płatności

Korzyści wdrożenia

Znacząco poprawia zdolność właściwej oceny i zmniejszenie ryzyka dzięki międzykanałowej ochronie wszystkich rodzajów płatności i aplikacji.

Zwiększa sprawność i dokładność wykrywania oszustw dzięki technologii opartej na obszernej wiedzy na temat ryzyka, zgodności 
z normami i płatnościach.

Poprawia produktywność i dokładność analiz, dzięki zintegrowanej bogatej wizualizacji i narzędziom wspomagającym ekspertyzy.

Funkcjonalność

 • Obsługuje szeroki zakres aplikacji (platformy bankowe, centra płatnicze, biura obsługi, TMS, ERP) kanały (online i offline) i typy płatności (ACH, Bacs, Bill Pay, Check, Fedwire, FileAct, ISO 20022, SEPA, SIC4).
 • Inteligentnie profiluje aktywność użytkownika na każdym koncie oraz wykrywa odchylenia i powiadamia w czasie rzeczywistym o podejrzanej aktywności.
 • Wykrywa nieuczciwe płatności w czasie rzeczywistym i blokuje płatności przed ich realizacją.
 • Wykorzystuje inteligentne uczenie maszynowe, wykrywanie oparte na regułach i profilowanie behawioralne w celu zapewnienia wielowarstwowych zabezpieczeń, które zmniejszają ryzyko oszustwa i fałszywe alarmy.
 • Kompleksowe centrum dochodzeniowe umożliwia analitykom śledczym łatwe dostosowanie parametrów punktacji, metod obliczeniowych i progów alertowaniaW pełni integruje się z innymi rozwiązaniami bezpiecznych płatności Bottomline (np. Secure Payment for SWIFT), aby stworzyć doskonałe środowisko wykrywania oszustw.

Internal Employee Fraud

Moduł oparty na analizie zachowań użytkowników w czasie rzeczywistym i wykorzystujący uczenie maszynowe.

Wykrywanie nadużyć Wewnętrznych​

Korzystając z uczenia maszynowego i bogatych analiz, szybko identyfikuj i rejestruj nietypową aktywność użytkowników oraz popraw skuteczność postępowań.

Szybko identyfikuj 
i zatrzymuj podejrzane aktywności użytkowników dzięki dogłębnej analizie.

Korzyści wdrożenia

Pozwala uzyskać pełny obraz dzięki zapisowi aktywności wszystkich użytkowników, w tym uprzywilejowanych użytkowników IT, z wizualnym odtwarzaniem każdego ekranu.

Znacząco skraca czas analizy śledztwa i poprawia skuteczność w identyfikowaniu, analizowaniu i dokumentowaniu podejrzanych 
zachowań.

Funkcjonalność

 • Wykrywa oszustwa wewnętrzne, przejęcie konta pracownika i wyciek danych,
 • Monitoruje bezpieczeństwo sieci w czasie rzeczywistym,
 • Przechwytuje szczegółową ścieżkę audytu zachowania użytkownika z wizualnym odtworzeniem każdego ekranu w podstawowych aplikacjach biznesowych
 • Silnik analityczny z inteligentnym uczeniem maszynowym i profilowaniem statystycznym użytkowników i grup porównawczych
 • Koreluje alerty z predykcyjnymi wynikami ryzyka
 • Idealny do przypadków nadużyć pracowników lub przejęcia danych uwierzytelniających

Transaction Monitoring

w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy umożliwia organizacjom wydajne i dokładne monitorowanie transakcji finansowych pod kątem podejrzanych działań, ustalanie profili ryzyka, generowanie alertów 
i wszystkich niezbędnych raportów dotyczących wymogów regulacyjnych.

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) monitorowanie transakcji

Złożoność płatności biznesowych, uwarunkowana nowymi metodami ich realizacji wraz ze wzrostem szybkości transakcji i wagi wymagań zgodności z przepisami prawa, tworzy nowe kategorie ryzyka dla instytucji finansowych na całym świecie.

Szybko
zwalczaj próby prania 
pieniędzy oparte na skomplikowanych schematach, aby lepiej spełniać wymagania regulacyjne.

Korzyści wdrożenia

Szybsze wykrywanie podejrzanych działań związanych z praniem pieniędzy dzięki alertom w czasie rzeczywistym oraz śledzeniu aktywności na kontach klientów.

Uzyskanie pełnego obrazu relacji między osobami i grupami, umożliwiając szybkie wykrywanie podejrzanych działań.

Ustalenie profili ryzyka i monitorowanie klientów lub transakcji wysokiego ryzyka wymagających dodatkowej kontroli.

Usprawnienie procesu raportowania w instytucji, tak aby był zgodny z przepisami AML / CFT.

Sanctions Screening

Pozwala instytucjom na poufne filtrowanie transakcji względem globalnych list sankcji, aby zapewnić zgodność z wymogami regulatora. Rozwiązanie dopasowuje klientów i transakcje do wewnętrznych i importowanych list sankcyjnych (OFAC, FATF, NCCT, PEP itp.), wykorzystując zaawansowane analizy i techniki, w celu ograniczenia ryzyka i zmniejszenia fałszywych wyników pozytywnych.

 

Zarządzanie ryzykiem i zgodnością

W dzisiejszym złożonym środowisku płatności globalnych skuteczne zapewnienie zgodności z sankcjami i wymogami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy jest trudniejsze niż kiedykolwiek. Ciężar potencjalnych kar i negatywny wpływ na reputację staje się coraz trudniejszy do spełnienia.

Zmniejsz ryzyko
i zwiększ zaufanie organizacji, aby zapewnić zgodność z sankcjami i przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Korzyści wdrożenia

Kompleksowa ochrona instytucji dzięki zintegrowanemu zarządzaniu ponad 100 globalnymi listami sankcji zapewniającymi najwyższy poziom dokładności.

Szybsze wykrywanie podejrzanych działań dzięki alertom w czasie rzeczywistym oraz rozwiązaniu, które śledzi aktywność na kontach klientów.

Wyższa wydajność dzięki inteligentnemu wykrywaniu bezpośrednich i pośrednich powiązań pomiędzy kontami, a klientami.

Lepsza kontrola dzięki możliwości dostosowania poziomu precyzji wymaganego do identyfikowania i oznaczania trafień.

Kontakt z ekspertem

+48
Szukaj

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełna treść Klauzuli Informacyjnej.

  Wyślij wiadomość