Data Governance

Zarządzanie jakością danych

Pomagamy budować sprawną, opartą na danych organizację.
Zapewniamy kompleksową obsługę: usługi konsultingowe, własne rozwiązania do zarządzania danymi.

  • Obszary rozwiązań
  • Data Governance

bi Master Data Management

bi Data Quality Management

bi Data Catalog & Business Glosary

bi Data Discovery

Czym jest Data Governance?

Teoria

Koncepcja zarządzania danymi na każdym etapie ich obecności w firmie, od procesu pozyskiwania, poprzez przetwarzanie, zidentyfikowanie przepływu danych, aż po odpowiednie zadbanie o ich bezpieczeństwo
i prywatność. Data Governance ma na celu sprawowanie ciągłej kontroli kluczowych danych,  m.in. pod kątem
ich jakości, przydatności w działaniach biznesowych oraz bezpieczeństwa przechowywania.

Rosnące wciąż zasoby danych, co raz to nowsze systemy i aplikacje niezbędne w codziennej pracy, a także rosnące wymagania użytkowników biznesowych i klientów, to najważniejsze wyzwania każdej firmy, która decyduje
się wejść na ścieżkę świadomej digitalizacji swoich procesów biznesowych. Sprawowanie skutecznego nadzoru nad danymi w przedsiębiorstwie staje się fundamentalną koniecznością, nie tylko w celu budowanie przewagi konkurencyjnej, ale także zminimalizowania ryzyk i sprostania wymaganiom coraz bardziej uregulowanego świata, zanim zaczną się problemy (błędne decyzje, nieuzasadnione wydatki, kary RODO, ryzyka wynikające z AML, restrykcje KNF, etc.).

Praktyka

Przepisy i zasady

Rozwiązanie umożliwia analizę, filtrowanie i drążenie wielowymiarowych raportów w czasie rzeczywistym.

Model Informacyjny

Podział zasobów informacyjnych na poszczególne Obszary Danych Biznesowych i Podobszary oraz przypisanie własności danych.

Role i odpowiedzialności

Szczegółowe określenie ról i obowiązków poszczególnych osób i Jednostek Organizacyjnych w procesie zarządzania jakością danych.

Procesy zarządzania danymi

Struktura głównych procesów, określenie metod operacyjnych zarządzania danymi oraz implementacja odpowiednich narzędzi wspierających główne procesy.

Elementy Data Governance

bi Data Quality Management

Wyspecjalizowane narzędzie do monitorowania i analizy jakości danych w obszarze istotnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, takich jak: weryfikacja poprawności, kompletności, spójności i adekwatności danych.

biDQM zapewnia zautomatyzowane mechanizmy kontroli i oceny jakości danych w organizacji. Pozwala także gromadzić i prezentować wyniki analiz w postaci dedykowanych raportów.

Usystematyzowane i powtarzalne procesy monitorowania jakości danych.

Automatyzacja w zakresie uruchamiania, alertowania i raportowania procesów weryfikacji danych.

Monitorowanie status procesów przetwarzania danych pozwala na szybką detekcję nieprawidłowości.

bi Master Data Management

Rozwiązanie informatyczne do konsolidacji, synchronizacji i ujednolicenia danych podstawowych, przetwarzanych w różnych systemach organizacji.

Zaawansowane algorytmy łączenia i poprawy jakości danych automatyzują proces ich integracji.

Efektem jest scentralizowane repozytorium stanowiące wiarygodne źródło informacji niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu.

Zapewnienie skonsolidowanego źródła kluczowych danych podstawowych.

Poprawa widoczności i kontroli działań biznesowych.

Wzbogacanie i zautomatyzowane synchronizowanie danych podstawowych w oparciu o zasoby wewnętrzne oraz rejestry zewnetrzne.

bi Data Discovery

Inteligentne narzędzia do odkrywania, profilowania i wykrywania zawartości informacyjnej danych tekstowych/metadanych, np. identyfikacji danych osobowych według wymagań RODO.

Rozwiązanie wydobywa niezbędne informacje o klientach z nieuporządkowanych tekstów i wykorzystuje je do spersonalizowanego marketingu, kategoryzacji treści, analizy nastrojów, analizy lojalności, informacji zwrotnych od klientów, wykrywania oszustw czy analizy ryzyka.

Pełny i aktualny obraz jakości danych.

Łatwy w użyciu interfejs dla użytkowników biznesowych.

Możliwość wykorzystania katalogu danych dla kolejnych projektów.

bi Data Catalog & Business Glosary

Moduł zarządzania metadanymi, automatycznie zapisujący i przechowujący dane dotyczące zasobów informacyjnych firmy.

Pozwala kategoryzować i katalogować dane według określonego modelu, zarówno na poziomie technicznym jak i biznesowym.

Przechowuje definicje i powiązania wszystkich danych, a także pozwala przypisać właścicielstwo danych i pojęć biznesowych.

Możliwość dzielenia się informacjami z katalogu danych w całej organizacji.

Inwentaryzacja zasobów informacyjnych całej organizacji.

Kategoryzacja danych pod względem ich przeznczenia biznesowego, krytyczności i wymagań regulacyjnych, np. dane osobowe (RODO).

Efektywne zarządzanie zasobami informacyjnymi w celu poprawy procesów biznesowych, budowania nowych aplikacji i raportów.

Monetyzacja danych poprzez zaawansowane analizy statystyczne, predykcję i wnioskowanie, w oparciu o algorytmy AI i ML.

Możliwość zidentyfikowania danych w wielu różnych źródłach.

Chcesz wiedzieć więcej jak czerpać korzyści ze skutecznego zarządzania danymi?

Skontaktuj się z naszym ekspertem.

+48
Szukaj

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez BI Insight S.A. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej.          Klauzula informacyjna.