Data Science

 
 

Wykorzystujemy metody uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
do analizy zgromadzonych danych.

 • Obszary rozwiązań
 • Data Science

Pomagamy i prowadzimy naszych klientów przez różnorodne rozwiązania biznesowe związane z danymi. Współpracując z nami możesz bezproblemowo zautomatyzować procesy, prognozować zdarzenia i zoptymalizować podejmowanie strategicznych decyzji.

Automatyzuj, przewiduj i napędzaj innowacje

Popraw jakość produktów 
i doświadczenia użytkownika poprzez analizę zebranych danych.

Obniżaj koszty i zwiększaj zyski poprzez uproszczenie architektury danych.

Podejmuj lepsze decyzje 
w oparciu o potężną wiedzę, którą czerpiesz z danych.

Identyfikuj nowe możliwości biznesowe przewidując zachowania na podstawie danych historycznych.

Rozwiązania

Opracowujemy szyte na miarę i specyficzne dla różnych branż rozwiązania,
które umożliwiają korzystanie z najnowszych technologii wspierających rozwój Twojej firmy. 

Modelowanie predykcyjne

Wykorzystujemy zaawansowaną analitykę w oparciu o dane historyczne w celu prognozowania prawdopodobieństwa przyszłych wydarzeń związanych z danym działaniem. Zaawansowane analizy obejmują analizy statystyczne, modelowanie predykcyjne, eksplorację danych, analizę tekstu, analizę jednostek (Entity Analytics), ocenianie w czasie rzeczywistym, uczenie maszynowe i inne techniki.

Analiza biznesowa

Przekształcamy dane wewnętrzne i zewnętrzne w spostrzeżenia i rekomendacje, które prowadzą do trafniejszych decyzji biznesowych dając naszym klientom przewagę konkurencyjną. Po zrozumieniu wszystkich specyficznych warunków rynkowych analizujemy i identyfikujemy kluczowe czynniki, które za nimi stoją. W następstwie tych działań przedstawiamy nasze rekomendacje.

Odkrywanie wzorców i anomalii

Analizujemy duże zbiory danych w celu wyciągnięcia z nich użytecznych wniosków, które wspierają podejmowanie trafnych decyzji lub ulepszanie strategii. Określamy, czy rynek rośnie, jest w stagnacji, czy spada i jak szybko. Identyfikujemy anomalie, które są częstym zjawiskiem w różnych branżach i sektorach. Szczególnie przydatne w branżach finansowej i e-commerce.

Automatyczna klasyfikacja i segmentacja

Wykorzystujemy sztuczną inteligencję, aby szybko analizować dostępne informacje i inteligentnie je klasyfikować. Wykorzystując uczenie maszynowe do automatyzacji tych zadań sprawiamy, że cały proces jest superszybki i wydajny. Uchwycenie wglądu użytkownika w proces klasyfikacji danych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia podejmowania decyzji we właściwym kontekście.

Odkrywanie asocjacji (powiązań)

Nasza metodologia ma na celu odkrycie najbardziej użytecznych powiązań między atrybutami opisującymi obiekty, które znajdują się w zbiorze danych (bazie danych, hurtowni). Obejmuje ona eksplorację asocjacji, eksplorację wzorców, wykrywanie reguł asocjacyjnych, wykrywanie podgrup, wykrywanie pojawiających się wzorców czy odkrywanie kontrastów.

Natural Language Processing (NLP)

Dzięki technologii przetwarzania języka naturalnego jesteśmy w stanie szybko wydobyć szczegółowe informacje z dokumentów. Korzystając z analizy tekstu możemy stworzyć narzędzia do monitorowania mediów społecznościowych, narzędzia do opisywania dokumentów i filtrowania spamu, identyfikować kluczowe frazy i jednostki, uzyskać wgląd w opinie klientów. Możliwości wykorzystania NLP w biznesie są nieograniczone.

Portfolio

 • Predykcja niezawodności samojezdnych maszyn górniczych

  Branża: górnictwo
  Problem: zapewnienie rozwiązania zmniejszającego liczbę nieoczekiwanych awarii maszyn.
  Rozwiązanie: głęboka, rekurencyjna sieć neuronowa typu Long Short Term Memory (LSTM) zdolna do wiarygodnego oszacowania czasu do awarii, czyli liczby kolejnych ośmiogodzinnych zmian przed awarią.
  Technologia: Python (pandas, numpy), PyTorch, CUDA, Google Colab, Spark

 • Prognoza zużycia energii 

  Branża: dystrybucja energii elektrycznej.
  Problem: prognozowanie zużycia energii dla poszczególnych odbiorców z dokładnością do 15 minut do 7 dni naprzód.
  Rozwiązanie: segmentacja punktów zużycia na podstawie szeregów czasowych historycznego zużycia energii. Dla każdego segmentu przeszkolono oddzielne modele (ARIMA, LSTM).
  Technologia: Python, Oracle

 • Przewidywanie rezygnacji klientów 

  Branża:
   ubezpieczenia, ochrona urządzeń mobilnych.
  Problem: identyfikacja zmiennych dot. ilości lojalnych i odchodzących klientów.
  Rozwiązanie: modele przewidywania rezygnacji dla programów ochrony urządzeń mobilnych.
  Technologia: Azure Machine Learning, Python 

Co nas wyróżnia?

Wiedza i wieloletnie,
praktyczne doświadczenie
(16 lat na rynku).
Głębokie zrozumienie modeli i technik monetyzacji danych.
Zespół doświadczonych specjalistów w zakresie szeroko rozumianego AI
i ML.
Otwartość na branże i szybkość przyswajania specyficznej wiedzy biznesowej.
Ścisła współpraca ze środowiskiem akademickim. Wkład w rozwój nauki i wiedzy.
Wykorzystywanie własnych komponentów oprogramowania
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi analitycznych
i zaawansowanej logiki.
Dbałość o stałe poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji.

Technologia dla biznesu

Dostarczamy rozwiązania oparte na najnowszych osiągnięciach technologii informatycznych, które umożliwiają naszym Klientom pozyskiwać wiedzę znajdującą się w danych, by mogli podejmować trafniejsze decyzje.
Nasze metody pracy pozwalają znacznie ograniczyć ryzyko prowadzenia złożonych przedsięwzięć, przyspieszyć uzyskanie korzyści biznesowych przez klientów, a także obniżyć koszty realizacji projektów. Istotą tego podejścia jest osiąganie założonych celów w jak najkrótszym czasie przy zachowaniu wymaganej jakości.

Dlaczego usługa analizy danych jest potrzebna?

Usługi doradcze w zakresie nauki o danych pomagają firmom automatycznie pozyskiwać wiedzę i spostrzeżenia z różnych
źródeł Big Data. Niezależnie od branży, w jakiej działa
Twoja firma, aby móc podejmować trafne i skuteczne decyzje biznesowe, musisz opierać je na rzetelnych obserwacjach
i przewidywaniach.

Nasz zespół ekspertów w zakresie data science pomoże Ci lepiej zrozumieć Twoich klientów, spersonalizować usługi, zautomatyzować
i usprawnić procesy biznesowe przy użyciu zaawansowanych technologii opartych na danych. Większość firm odnotowuje rosnące przychody i redukcje kosztów dzięki udanym wdrożeniom rozwiązań data science.

Buduj swój biznes z wartościowymi danymi

Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

+48
Szukaj

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez BI Insight S.A. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej.          Klauzula informacyjna.