WE BRING KNOWLEDGE
TO BUSINESS

Wspieramy klientów w realizacji celów biznesowych
przez efektywne wykorzystanie systemów klasy Business Intelligence oraz rozwiązań w obszarze Data Governance.
Jesteśmy tam,
gdzie Twój biznes
 

Business Intelligence

Kompleksowe usługi w zakresie analityki biznesowej i wdrażania najlepszych na rynku rozwiązań dla centrów raportowania. >>

Data Governance

Koncepcja zarządzania danymi, która ma zapewnić organizacji wysokiej jakości informacje w całym cyklu życia danych.  >>

Text Analytics

Zarządzanie zasobami wiedzy nieustrukturalizowanej w postaci plików, dokumentów tekstowych, które stanowią aktywa organizacji. >>

AML / Fraud

Dedykowane rozwiązanie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zwalczaniu przestępczości finansowej . >>

Customer Experience

Rozwiązania do analizy cyfrowych doświadczeń klientów, które nie tylko pokazują co robi klient, ale  również dlaczego to robi. >>

Data Science

Wykorzystujemy metody uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do analizy zgromadzonych danych. >>
Dogłębna znajomość najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego w połączeniu z doświadczeniem branżowym pozwala nam na wdrażanie rozwiązań, które skutecznie rozwiązują wyzwania naszych klientów.
Image
Szeroki zakres usług
Oferujemy zaawansowane usługi analizy danych i ich wizualnej prezentacji w oparciu o technologie Microsoft Power BI, Qlik Sense,  Oracle BI, Tableau oraz IBM Cognos. Zobacz więcej >>
Budujemy hurtownie danych, w zależności od wolumenu danych, oczekiwań i możliwości finansowych Klienta. Zobacz więcej >>
Wdrażamy kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa baz danych opartych o rozwiązania Oracle. Zobacz więcej >>
Oferujemy wsparcie dla istniejących rozwiązań klasy Business Intelligence dla wszystkich widących technologii na rynku (MS Power BI, Qlik, Tableau, Oracle,  Cognos). Zobacz więcej >>
Przeprowadzamy audyty istniejących kompleksowych rozwiązań BI pod kątem wydajności, zgodności ze sztuką i efektywności finansowej. Zobacz wiecej >>
Realizujemy kompleksowy audyt organizacji w zakresie zagadnień Data Governance ze szczególnym uwzględnieniem obszaru procesów, organizacji oraz technologii i modelu biznesowego. Zobacz więcej >>
Wachlarz szkoleń oferowanych przez BI Insight został opracowany z myślą o przekazaniu jak najszerszej wiedzy na temat Data Governance.
Produkty, które pomogą
rozwinąć Twój biznes

bi Master Data Management

Autorski produkt służący do zgromadzenia i podniesienia jakości danych podstawowych organizacji: dostawców lub klientów.  Do produktu >

bi Data Quality Management

Wyspecjalizowane narzędzie do analizy i monitorowania jakości danych w obszarze istotnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Do produktu >

DoRIS

Produkt służący do budowy centralnego repozytorium dokumentów tekstowych, prezentacji oraz plików multimedialnych. Do produktu >

Cyber Fraud and Risk Management

System wspomagający zwalczanie procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.  Do produktu >

Customer Experience Analytics

Narzędzie dokonuje dogłębnej analizy zachowań klienta w aplikacji internetowej oraz aplikacji mobilnej. Do produktu >

bi Controlling

Rozwiązanie umożliwiające analizę, filtrowanie i drążenie wielowymiarowych raportów w czasie rzeczywistym. Do produktu>

bi Energy Forecasting

System ujednoliconej bazy danych pomiarowych w zakresie danych rzeczywistych oraz prognoz dla energii elektrycznej i gazu ziemnego Do produktu >

bi Reports Daily

Automatyczna wysyłka raportów. Rozwiązanie dedykowane dla firm korzystających z MS Power BI Report Server. Do produktu >

bi AML Extention

Rozwiązania do procesów onboardingowych klientów oraz kontrahentów w różnych sektorach gospodarki. Zapytaj o produkt >

bi Data Base Monitoring

Aplikacja przeznaczona do zaawansowanego monitoringu baz danych i weryfikacji poprawności danych.Zapytaj o produkt >

bi Predictive Analytics Suite

Pakiet analityki predykcyjnej, dedykowany dla konkretnych branż: energetyka, media, służba zdrowia. Zapytaj o produkt >

Co słychać w BI Insight

Buduj swój biznes z wartościowymi danymi
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dowiedz się więcej.

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola