We Bring Knowledge to Business

BI Insight wspiera klientów w realizacji celów biznesowych przez efektywne wykorzystanie systemów klasy Business Intelligence oraz narzędzi w obszarze Data Governance.

Rozwiązania

Data Governance to koncepcja zarządzania danymi, która ma zapewnić organizacji wysokiej jakości informacje w całym cyklu życia danych.
Zarządzanie zasobami wiedzy nieustrukturalizowanej w postaci dokumentów tekstowych, prezentacji,  skoroszytów, które stanowią  aktywa  organizacji.  Nasze rozwiązania wspierają użytkowników w dotarciu do informacji, oferując mechanizmy precyzyjnego wyszukiwania interesujących ich treści. Wykorzystujemy inteligentne  algorytmy przetwarzania języka naturalnego aby wygenerować  streszczenia, wyodrębnić frazy kluczowe i  nazwy własne, zbadać podobieństwo pomiędzy fragmentami dokumentów, czy zaklasyfikować dokument.  

Dostarczamy klientom najwyższej jakości, kompleksowe usługi w zakresie analityki biznesowej i wdrażania najlepszych na rynku rozwiązań dla centrów raportowania. Od kilkunastu lat budujemy hurtownie danych dla Klientów z wielu branż. W zależności od oczekiwań Klientów stosujemy wiodące narzędzia komercyjne i open-source. Oferujemy Klientom wsparcie istniejących rozwiązań klasy BI oraz szkolenia dla ich użytkowników.

Dedykowana platforma Cyber Fraud & Risk Management zabezpieczająca instytucje obowiązane przed ryzykiem wynikającym z niedostosowania do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Moduły Know Your Customer i Customer Due Dilligence są w pełni dostosowane do wymogów ustawy w zakresie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Moduł Sanctions Screening pozwala na wykrywanie klientów objętych sankcjami i skuteczne zamrażanie ich wartości majątkowych. Kolejny moduł Transanctions Monitoring wsparty uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją potrafi analizować najbardziej zaawansowane próby prania pieniędzy.

Rozwiązania do analizy cyfrowych doświadczeń klientów, które nie tylko pokazują co robi klient ale mówią również dlaczego to robi. Wykorzystując sztuczna inteligencję i uczenie maszynowe dokonujemy dogłębnej analizy zachowań klienta w aplikacji internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Wykorzystujemy metody uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do analizy zgromadzonych danych. Ekspercka znajomość najnowszych osiągnięć nauki i technologii Big Data w połączeniu z wiedzą biznesową pozwala trenować modele statystyczne do poprawiania efektywności  procesów biznesowych naszych Klientów. Analizujemy dane historyczne w celu wykrycia wzorców i trendów, wykryciu nadużyć, budowie prognoz.   

Image

Dogłębna znajomość najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego w połączeniu z doświadczeniem branżowym pozwala nam na wdrażanie rozwiązań, które skutecznie rozwiązują wyzwania naszych klientów.

Image

Usługi

Analityka Biznesowa (ang.:Business Intelligence), to obszar działań obejmujący ocenę aktualnego stanu przedsiębiorstwa na różnych poziomach szczegółowości, wsparcie przy predykcji możliwych scenariuszy rozwojowych czy wyszukiwanie odchyleń pomagające znajdować anomalie w funkcjonowaniu firmy i ich eliminację. Nasza firma oferuje zaawansowane usługi analizy danych i ich wizualnej prezentacji w oparciu o technologie Microsoft Power BI, Qlik Sense,  Oracle BI, Tableau oraz IBM Cognos.
Budując hurtownie danych, w zależności od wolumenu danych, oczekiwań i możliwości finansowych Klienta stosujemy różne rozwiązania. W przypadku dużych wolumenów danych proponujemy rozwiązania hybrydowe, w oparciu o sprawdzone technologie klasy big-data, komercyjne oraz open-source. Do zasilania hurtowni stosujemy narzędzia ETL open-source, płatne narzędzia ETL lub wysoko wydajne narzędzia do replikacji on-line. Korzystamy z narzędzi Oracle, Microsoft, Pentaho, Vertica oraz elementów ekosystemu Hadoop.
Wdrażamy dedykowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa baz danych opartych o rozwiązania Oracle. Oferujemy audyty baz danych Oracle pod kątem bezpieczeństwa i wydajności. Implementujemy rozwiązania dostosowujące bazy danych do wymagań narzuconych przez RODO. Kompleksowo zabezpieczamy bazy Oracle przed kradzieżą danych, nawet w przypadku gdy przestępcy uzyskają dostęp  do backupu bazy.
Oferujemy wsparcie dla istniejących rozwiązań klasy Business Intelligence dla wszystkich widących technologii na rynku (MS Power BI, Qlik, Tableau, Oracle,  Cognos). Dostosowujemy parametry wsparcia do indywidualnych potrzeb Kllientów. Zapewniamy krótkie czasy reakcji i doświadczonych specjalistów realizujących wsparcie, zarówno przy problemach technicznych z rozwiązaniem, jak i w przypadku pytań użytkowników. Szkolimy twórców raportów w zakresie korzystania z platform raportowych, budowy raportów i modeli danych.
Przeprowadzamy audyty istniejących kompleksowych rozwiązań BI pod kątem wydajności, zgodności ze sztuką i efektywności finansowej. W ramach analizy rekomendujemy optymalne ścieżki rozwoju centrów raportowych uwzględniając najlepsze obecnie dostępne rozwiązania klasy BI oraz narzędzia zarządzania hurtowniami danych. Sprawnie przeprowadzamy projekty migracji między platformami lub optymalizacji użytkowanego rozwiązania.
Realizujemy kompleksowy audyt organizacji w zakresie zagadnień Data Governance ze szczególnym uwzględnieniem obszaru procesów, organizacji oraz technologii i modelu biznesowego. Celem audytu jest zobiektywizowana, dostosowana do charakteru organizacji, ocena stopnia dojrzałości w zakresie zarządzania danymi, jakością danych, rolami i odpowiedzialnościami, a także poziomem świadomości organizacji i wszystkich jej pracowników. Jednym z produktów audytu może być Kanoniczny Model Danych: spójny, zagregowany obraz wszystkich posiadanych w firmie danych, dzięki któremu można zidentyfikować m. in. gdzie przechowywane są dane podlegające RODO.

Produkty

Autorski produkt  służący do zgromadzenia i podniesienia jakości  danych  podstawowych organizacji: dostawców lub klientów. Wbudowane procesy integracji  zasilają centralną bazę danych eliminując duplikaty i weryfikując poprawność danych w  oparciu o bazy referencyjne. Użytkownicy mają dostęp do danych przez przeglądarkę  lub Excela.  System inteligentnie rozbudowuje swoją bazę wiedzy  oraz kalibruje algorytmy rozmytego łączenia danych na podstawie działań użytkowników.

bi Data Base Monitoring

Aplikacja Database Monitoring (biDBM) jest przeznaczona do zaawansowanego monitoringu baz danych. biDBM umożliwia monitorowanie wybranych parametrów baza danych i prezentację ich w postaci czytelnych wykresów i zestawień tabelarycznych. biDBM ma zastosowanie do monitorowania baz Oracle.
Interfejs użytkownika jest dostępny przez przeglądarkę i automatycznie dostosowuje się do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlony, w tym dostosowuje się do ekranów urządzeń mobilnych takich jak tablet czy smartfon.
System wspomagający zwalczanie procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dzięki monitorowaniu transakcji finansowych pod kątem podejrzanej działalności oraz list sankcyjnych. Wykrywa i blokuje podejrzane transakcjie w kanałach internetowych i mobilnych z wykorzystaniem analizy zachowań i transakcji.

Wyspecjalizowane narzędzie do analizy i monitorowania jakości danych w obszarze istotnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, takich jak: weryfikacja poprawności, kompletności, spójności i adekwatności danych. biDQM zapewnia zautomatyzowane mechanizmy kontroli i oceny jakości danych w organizacji Pozwala także gromadzić i prezentować wyniki analiz w postaci dedykowanych raportów.

bi Controling

Rozwiązanie biControlling umożliwia analizę, filtrowanie i drążenie wielowymiarowych raportów w czasie rzeczywistym. Raporty obejmują m. in. KPI sprzedażowe, finansowe i techniczne. Poszczególne raporty umożliwiają analizę odchyleń w zakresie planów (z wersjonowaniem), prognoz i wykonania, tworzenie rankingów oraz analizę wyników w czasie. Rozwiązanie zapewnia różnorodność sposobów wizualizacji danych oraz dużą elastyczność i adaptowalność interfejsu użytkownika do wszystkich popularnych stacjonarnych i mobilnych systemów operacyjnych (komputer, tablet, telefon).
Produkt służący do budowy centralnego repozytorium dokumentów tekstowych, prezentacji oraz plików multimedialnych. Użytkownicy mają dostęp do wszystkich zasobów przez przeglądarkę internetową. Aplikacja dostarcza mechanizmów precyzyjnego wyszukiwania interesujących treści, uwzględniając automatycznie generowane frazy kluczowe, nazwy własne, metadane dokumentu. Algorytmy przetwarzania języka naturalnego pomagają w uprządkowaniu i klasyfikacji zasobów, rekomendują użytkownikowi najciekawsze dla niego dokumenty, a elementy grywalizacji zachęcają do współdzielenia interesujących dokumentów.

bi Predictive Analytics Suite

Pakiet  analityki  predykcyjnej, dedykowany dla konkretnych branż: energetyka,  media, służba zdrowia. Wstępnie przetrenowane modele, już od początku wdrożenia,  adaptacyjnie dopasowują wartości parametrów do specyfiki  danych naszych Klientów.  

 

Rozwiązania autorskie BI Insight do procesów onboardingowych klientów oraz kontrahentów w różnych sektorach gospodarki w zakresie Know Your Customer i Customer Due Dilligence. Poprzez integrację baz danych wywiadowni gospodarczych dokonujemy weryfikacji pełnych struktur własności klientów i kontrahentów. Wykonując dogłębną analizę struktur własności podmiotów na całym świecie docieramy do ostatecznych beneficjentów rzeczywistych sprawujących kontrolę. Potrafimy przygotować procesy i przepływ informacji w celu zabezpieczenia ryzyka wejścia w relację z klientami o nieakceptowalnym poziomie ryzyka. Beneficjenci są sprawdzani na listach sankcyjnych oraz PEP.
Wykorzystując sztuczna inteligencję i uczenie maszynowe narzędzie  dokonuje dogłębnej analizy zachowań klienta w aplikacji internetowej oraz aplikacji mobilnej, aby poznać wzorce dotyczące zadowolonego Klienta. Rozwiązanie umożliwia automatyczną rejestrację każdego zachowania klienta wraz z możliwością odtworzenia jego sesji - zarówno aplikacji internetowych jak i aplikacji mobilnych. Umożliwia to pełny wgląda w interakcję klienta z Twoją witryną lub aplikacją mobilną i pozwala zrozumieć prawdziwe przyczyny odejść klienta.
Image

Szkolenia

Wachlarz szkoleń oferowanych przez BI Insight został opracowany z myślą o przekazaniu jak najszerszej wiedzy na temat Data Governance i obejmuje następujące bloki szkoleniowe:

- Wprowadzenie do Data Governance

- Role i odpowiedzialności w obszarze zarządzania danymi

- Zarządzanie jakością danych i inne kluczowe procesy DG

- Modelowanie biznesowe danych

- MDM - Zarządzanie danymi podstawowymi

- Przygotowanie do certyfikacji DAMA CDMP
Aktualności

Podczas styczniowej konferencji Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog” -

...

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku

...

Zdrowych, radosnych i pachnących choinką Świąt Bożego Narodzenia.

Napisz do nas