Zapobiegaj oszustwom
i przeciwdziałaj praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Cyber Fraud & Risk Management

Cyber Fraud & Risk Management

System wspierający procesy antyfraudowe oraz przeciwdziałajacy praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Audyt AML (Anti Money Laundering)

Audyt AML (Anti Money Laundering)

Audyt zgodności programów AML z przepisami, rekomendacjami nadzorczymi i dobrymi praktykami rynkowymi.

 

Kontakt z Ekspertem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie
oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełną treść Klauzuli Informacyjnej.