Pozyskaj maksymalną ilość danych

niezwykle szybka
platforma bazodanowa do zastosowań analitycznych

Większość firm stoi przed wyzwaniami związanymi z przechowywaniem i zarządzaniem rosnącymi ilościami danych, nie mówiąc już o przeprowadzaniu analiz w celu poznania wzorców i trendów w tych danych.

Oferujemy najbardziej zaawansowaną hurtownię danych, która pozwala organizacjom nadążać za rozmiarem i złożonością ogromnych ilości danych. Zastępując tradycyjną hurtownię danych przedsiębiorstwa platformą Vertica Analytics, możesz zmienić dynamikę swojej branży (detaliczna, opieka zdrowotna, telekomunikacyjna, energetycznai wiele innych).

Hurtownia danych

Umożliwia błyskawiczne wykonywanie zapytań na bazach danych zawierających od setek gigabajtów aż po setki terabajtów danych. Jest przystosowana do pracy w środowisku nieustannie zmieniających się wymagań użytkowników.

 

Image

Architektura kolumnowa

VERTICA przechowuje dane w układzie kolumnowym, co oznacza, że system musi odczytać tylko kolumny objęte aktualnym zapytaniem. Zdecydowanie usprawnia to realizację zapytań, ponieważ eliminuje niepotrzebne operacje wejścia-wyjścia na dyskach i w pamięci operacyjnej. Architektura kolumnowa – od 20 do 100 razy szybsze wykonywanie zapytań. Dla wierszowych systemów baz danych wartości poszczególnych wierszy są zapisywane w sposób ciągły. W celu przetworzenia zapytania taki system musi odczytać dane wszystkich wierszy i wszystkich kolumn (w tym kolumn, których nie dotyczy zapytanie). Indeksy bitmapowe, kostki danych, wizualizacje i inne podobne rozwiązania są w takiej sytuacji pomocne, ale w przypadku wielu baz zarządzanie strukturami danych w taki sposób, aby zoptymalizować realizację wszelkich możliwych zapytań i działań, jest bardzo złożone. Ponadto, takie struktury często wymagają olbrzymich ilości pamięci masowej i powodują problemy z szybką aktualizacją danych.

 

Intensywna kompresja

Intensywna kompresja – tabele zajmują nawet 90% mniej miejsca. Tempo wzrostu szybkości komputerowych procesorów jest dużo większe od tempa przyrostu przepustowości interfejsów dyskowych. Dlatego też twórcy VERTICA zrezygnowali z powolnych dyskowych operacji wejścia-wyjścia na rzecz dużo szybszych cykli procesora, co pozwoliło na przechowywanie elementów składowych danych w dużo bardziej kompaktowej postaci. Nowatorski mechanizm realizowania zapytań pracuje bezpośrednio na skompresowanych danych, co oznacza, że do przetworzenia skompresowanej tabeli potrzeba mniej cykli procesora.

 

 

Rozproszone przetwarzanie

Zaprojektowana od podstaw z myślą o przetwarzaniu rozproszonym. VERTICA obsługuje logiczne modele relacyjne. Fizycznie dane są przechowywane w postaci „projekcji” – zbiorów posortowanych kolumn (przypomina to w pewnym stopniu widoki materializowane). Projekcje zapisywane są na połączonych w sieć maszynach (tworzących węzłowy klaster VERTICA) i mogą zawierać powtarzające się zestawy danych z poszczególnych kolumn, ale posortowane w różny sposób. W ten sposób zapewniona zostaje wysoka dostępność danych, a także zwiększana jest wydajność wyszukiwania, ponieważ zapytania wykonywane są na projekcjach o najbardziej odpowiednim dla danego pytania zestawie kolumn i porządku sortowania

Definicje logicznych schematów

Automatyczne projektowanie baz danych VERTICA wykorzystuje określone przez administratorów baz danych definicje logicznych schematów baz danych oraz zapytania SQL do automatycznego ustalania, jakie projekcje trzeba utworzyć i jak należy je składować w celu zoptymalizowania wydajności wykonywania zapytań i zapewnienia wysokiej dostępności.

Niezbędne mechanizmy dla zabezpieczenia

Nowy poziom wysokiej dostępności i wydajności baz danych. Wbudowane narzędzie do projektowania baz danych zapewnia niezbędne mechanizmy dla zabezpieczenia (redundancji) danych, tak aby awaria w podanej przez administratora liczbie węzłów klastra nie powodowała zakłócenia pracy całego systemu. Takie podejście pozwala uniknąć pogorszenia wydajności bazy danych związanego z używaniem czasochłonnych operacji rejestrowania w dziennikach i dwuetapowego zatwierdzania transakcji.

Mocne strony

VERTICA to dobrze znane standardy - język SQL, transakcje ACID, interfejs JDBC. Platforma ta współpracuje także z popularnymi produktami do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) oraz analizy danych biznesowych (BI). Największą innowacją jest mechanizm jej działania. VERTICA została zaprojektowana z dużym naciskiem na minimalizację czasu operacji zapisu i odczytu z twardych dysków, a ponadto standardowo zapewnia obsługę środowisk przetwarzania rozproszonego (grid computing). Jest to rozwiązanie na miarę XXI wieku, stworzone specjalnie z myślą o dzisiejszych rozbudowanych aplikacjach z obszaru BI i machine learning, wykonujących bardzo dużo operacji odczytu danych.

 

Korzyści biznesowe

Zarządzanie ogromnymi ilościami danych w skali Exabyte
Szybsze dostarczenie analizy
Integracja z istniejącymi narzędziami BI, ETL
Zaawansowana analityka w bazie danych

Kontakt z ekspertem

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola