Zarządzanie Danymi


Profesjonalnie, Efektywnie, Bezpiecznie

DATA GOVERNANCE

Od wymogów formalnych do realnych korzyści

bi DATA QUALITY MANAGEMENT

Wyspecjalizowane narzędzie do analizy i monitorowania jakości danych w obszarze istotnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, takich jak: weryfikacja poprawności, kompletności, spójności i adekwatności danych. biDQM zapewnia zautomatyzowane mechanizmy kontroli i oceny jakości danych w organizacji Pozwala także gromadzić i prezentować wyniki analiz w postaci dedykowanych raportów.

Korzyści biznesowe:

• Usystematyzowane i powtarzalne procesy monitorowania jakości danych.

• Automatyzacja w zakresie uruchamiania, alertowania i raportowania procesów weryfikacji danych.

• Monitorowanie status procesów przetwarzania danych pozwala na szybką detekcję nieprawidłowości.

Korzyści biznesowe:

• Zapewnienie skonsolidowanego źródła danych podstawowych o klientach, produktach i relacjach między jednostkami.

• Minimalizacja nakładów pracy związanych z ręcznym uspójnianiem różnych źródeł danych, poprzez automatyzację procesów łączenia danych.

• Podniesienie jakości i wiarygodności danych dzięki automatycznemu uzupełnianiu braków danych.

• Zarządzanie jakością i spójnością danych za pośrednictwem jednego interfejsu - pozwala na natychmiastową detekcję niespójności danych podstawowych w różnych systemach.

• Centralny rejestr klientów zapewniający zgodność z wymaganiami RODO.

bi MASTER DATA MANAGEMENT

Rozwiązanie informatyczne do konsolidacji, synchronizacji i ujednolicenia danych podstawowych, przetwarzanych w różnych systemach organizacji. Zaawansowane algorytmy łączenia i poprawy jakości danych automatyzują proces ich integracji. Efektem jest scentralizowane repozytorium stanowiące wiarygodne źródło informacji niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu.

bi DATA DISCOVERY

Inteligentne narzędzia do odkrywania, profilowania i wykrywania zawartości informacyjnej danych tekstowych/metadanych, np. identyfikacji danych osobowych według wymagań RODO. Rozwiązanie wydobywa niezbędne informacje o klientach z nieuporządkowanych tekstów i wykorzystuje je do spersonalizowanego marketingu, kategoryzacji treści, analizy nastrojów, analizy lojalności, informacji zwrotnych od klientów, wykrywania oszustw czy analizy ryzyka.

Korzyści biznesowe:

• Pełny i aktualny obraz jakości danych.

• Łatwy w użyciu interfejs dla użytkowników biznesowych.

• Możliwość wykorzystania katalogu danych dla kolejnych projektów.

Korzyści biznesowe:

• Zbudowanie i utrzymanie katalogu informacyjnego firmy.

• Kategoryzacja danych pod względem ich krytyczności i wymagań regulacyjnych, np. dane osobowe (RODO).

• Efektywne zarządzanie zasobami informacyjnymi w celu poprawy procesów biznesowych, budowania nowych aplikacji i raportów.

• Możliwość dzielenia się informacjami z katalogu danych w całej organizacji.

• Łatwe przeglądanie i generowanie informacji za pomocą przyjaznego interfejsu.

• Możliwość zidentyfikowania danych w wielu różnych źródłach.

• Wspólne rozumienie znaczenia danych, ich definicji, sposobu wykorzystania oraz poprawności i wiarygodności.

bi DATA CATALOG & BUSINESS GLOSARY

Moduł zarządzania metadanymi, automatycznie zapisujący i przechowujący dane dotyczące zasobów informacyjnych firmy. Pozwala kategoryzować i katalogować dane według określonego modelu, zarówno na poziomie technicznym jak i biznesowym. Przechowuje definicje i powiązania wszystkich danych, a także pozwala przypisać właścicielstwo danych i pojęć biznesowych.

Kontakt z Ekspertem

Chcesz wiedzieć więcej jak czerpać korzyści ze skutecznego zarządzania danymi?
Skontaktuj się z naszym ekspertem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie
oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełną treść Klauzuli Informacyjnej.