Zarządzanie Danymi


Profesjonalnie, Efektywnie, Bezpiecznie

DATA GOVERNANCE
Od wymogów formalnych do realnych korzyści

Rosnące wciąż zasoby danych, to poważne wyzwanie każdej firmy, która decyduje się wejść na ścieżkę świadomego ich wykorzystania w codziennej praktyce zarządzania. Sprawowanie skutecznego nadzoru nad danymi w przedsiębiorstwie staje się fundamentalną koniecznością nie tylko w celu budowanie przewagi konkurencyjnej, ale także zminimalizowania ryzyk i sprostania wymaganiom coraz bardziej uregulowanego świata, zanim zaczną się problemy (błędne decyzje, nieuzasadnione wydatki, kary RODO, ryzyka wynikające z AML, restrykcje KNF,  etc.).

Taką transformację wspiera Data Governance – zestaw dobrych praktyk zarządzania, dzięki którym dane przestają być wyłącznie kosztem, a cała organizacja ma szansę na ich zrozumienie, należyte zaopiekowanie się nimi, uświadomienie sobie ich znaczenia i rozpoczęcie budowania na tej podstawie nowej wartości firmy.

bi DATA QUALITY MANAGEMENT

Wyspecjalizowane narzędzie do analizy i monitorowania jakości danych w obszarze istotnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, takich jak: weryfikacja poprawności, kompletności, spójności i adekwatności danych. biDQM zapewnia zautomatyzowane mechanizmy kontroli i oceny jakości danych w organizacji Pozwala także gromadzić i prezentować wyniki analiz w postaci dedykowanych raportów.

Korzyści biznesowe:


Usystematyzowane
i powtarzalne procesy monitorowania jakości danych.


Automatyzacja w zakresie uruchamiania, alertowania i raportowania procesów weryfikacji danych.

Monitorowanie status procesów przetwarzania danych pozwala na szybką detekcję nieprawidłowości.

bi MASTER DATA MANAGEMENT

Rozwiązanie informatyczne do konsolidacji, synchronizacji i ujednolicenia danych podstawowych, przetwarzanych w różnych systemach organizacji. Zaawansowane algorytmy łączenia i poprawy jakości danych automatyzują proces ich integracji. Efektem jest scentralizowane repozytorium stanowiące wiarygodne źródło informacji niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu.

Korzyści biznesowe:


Zapewnienie
skonsolidowanego źródła danych podstawowych o klientach, produktach i relacjach między jednostkami.

Minimalizacja nakładów pracy związanych z ręcznym uspójnianiem różnych źródeł danych, poprzez automatyzację procesów łączenia danych.

Podniesienie jakości i wiarygodności danych dzięki automatycznemu uzupełnianiu braków danych.

Zarządzanie jakością i spójnością danych za pośrednictwem jednego interfejsu - pozwala na natychmiastową detekcję niespójności danych podstawowych w różnych systemach.

Centralny rejestr klientów zapewniający zgodność z wymaganiami RODO.

bi DATA DISCOVERY

Inteligentne narzędzia do odkrywania, profilowania i wykrywania zawartości informacyjnej danych tekstowych/metadanych, np. identyfikacji danych osobowych według wymagań RODO. Rozwiązanie wydobywa niezbędne informacje o klientach z nieuporządkowanych tekstów i wykorzystuje je do spersonalizowanego marketingu, kategoryzacji treści, analizy nastrojów, analizy lojalności, informacji zwrotnych od klientów, wykrywania oszustw czy analizy ryzyka.

Korzyści biznesowe:


Pełny i aktualny obraz jakości danych.

Łatwy w użyciu interfejs dla użytkowników biznesowych.

Możliwość wykorzystania katalogu danych dla kolejnych projektów.

bi DATA CATALOG & BUSINESS GLOSARY

Moduł zarządzania metadanymi, automatycznie zapisujący i przechowujący dane dotyczące zasobów informacyjnych firmy. Pozwala kategoryzować i katalogować dane według określonego modelu, zarówno na poziomie technicznym jak i biznesowym. Przechowuje definicje i powiązania wszystkich danych, a także pozwala przypisać właścicielstwo danych i pojęć biznesowych.

Korzyści biznesowe:


Zbudowanie
i utrzymanie katalogu informacyjnego firmy.

Kategoryzacja danych pod względem ich krytyczności i wymagań regulacyjnych, np. dane osobowe (RODO).

Efektywne zarządzanie zasobami informacyjnymi w celu poprawy procesów biznesowych, budowania nowych aplikacji i raportów.

Możliwość dzielenia się informacjami z katalogu danych w całej organizacji.

Łatwe przeglądanie i generowanie informacji za pomocą przyjaznego interfejsu.

Możliwość zidentyfikowania danych w wielu różnych źródłach.

Wspólne rozumienie znaczenia danych, ich definicji, sposobu wykorzystania oraz poprawności i wiarygodności.

Kontakt z ekspertem

Chcesz wiedzieć więcej jak czerpać korzyści ze skutecznego zarządzania danymi?

Skontaktuj się z naszym ekspertem.

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola