Zadbaj o kompleksowe rozwiązanie w zakresie jakości danych

Popraw jakość danych, aby w pełni wykorzystać ich potencjał, unikać ryzykownych decyzji i oszczędzać pieniądze. Zbuduj strategię zarządzania jakością danych w organizacji wybierając specjalistyczne narzędzie pozwalające na sformalizowanie i określenie spójnych zasad zarządzania jakością danych.

Zobacz rozwiązania uzupełniające

bi Data Quality Management

biDQM to dedykowane narzędzie domonitorowaniakontrolioceny jakości danych w obszarze istotnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

“O jakości mówimy wtedy, gdy wraca do nas klient, a nie produkt.”

Pulpit użytkownika

Główny panel systemu pozwalający na bezpośredni dostęp do wyników wykonanych testów w postaci graficznego dashboardu oraz dynamicznych raportów z możliwością drążenia szczegółów.

Repozytorium testów

Zbiór wszystkich testów zawierający szczegółową definicję testu według jednej z 12 kategorii, pogrupowane w trzystopniową hierarchię:

Obszar biznesowy -> Podobszar biznesowy
-> Data Quality Event.

W każdej z kategorii możliwe jest rozłożenie testów do indywidualnych koszyków, definiowanych przez użytkownika.

Moduł konfiguracyjny

Główny panel konfiguracyjny testów, zawierający sekcję definicji testów według jednej z 12 kategorii, sekcję kwalifikowania testu do odpowiedniego obszaru, podobszaru, eventu oraz koszyka.
 
Moduł konfiguracyjny umożliwia wypełnienie wymaganych atrybutów testów niezbędnych
do wykonania. Odrębna sekcja umożliwia parametryzację przedziałów ufności, progów sygnalizacyjnych oraz harmonogramu uruchamiania dla każdego testu indywidualnie.

Moduł wyzwalania testów

Panel umożliwiający dostęp do parametryzacji harmonogramów uruchamiania poszczególnych testów, grup testów zgromadzonych w obszarach biznesowych, podobszarach, eventach oraz rozłożonych w indywidualnych koszykach.

Wyzwalanie testów może być także realizowane
za pomocą zaawansowanych triggerów
i semaforów systemowych pozwalających na uruchomienie testu pod określonymi warunkami.

Konsola Administracyjna

Panel przeznaczony dla administratora systemu biDQM, pozwalający na techniczną parametryzację środowiska przetwarzania, budowania modelu hierarchii testów, dodawania nowych użytkowników oraz nadawania uprawnień do wybranych funkcji systemu, definiowania źródeł danych podlegających testowaniu.

Za pomocą panelu administracyjnego parametryzowane są także funkcje monitorowania i alertowania oraz realizowany jest dostęp do logów systemowych i administracyjnych.
bi DQM - Specyfikacja techniczna

Cechy

Wielosystemowe środowisko testów

Możliwość podłączenia oraz testowania danych pochodzących z różnych źródeł.

12 typów testów

Możliwość definiowania, modyfikowania i przeglądania testów opartych
o parametry wprowadzone przez użytkownika,
z wykorzystaniem przyjaznego interfejsu.

Dashboard’y

Graficzna prezentacja wyników przeprowadzonych testów w postaci dynamicznych raportów z możliwością agregacji i analizy trendów.

Automatyzacja

W pełni zautomatyzowane przeprowadzanie testów, zapewniające zoptymalizowane i wielowątkowe weryfikacje na dużych zbiorach danych.

Dystrybucja informacji

Automatyczna dystrybucji informacji, bazując na wynikach i istotności testów, poprzez wysyłanie raportów na adres e-mail wskazanych użytkowników i właścicieli biznesowych.

Zróżnicowanie ról

Wbudowany system uprawnień dla poszczególnych użytkowników i ról
w procesie weryfikacji.

Korzyści biznesowe

Kontrola i oceny jakości informacji w organizacji

Wykrywanie nieprawidłowości

Natychmiastowe raportowanie błędów oraz alertowanie

Eliminowanie błędów

Powiadamianie użytkowników

Jednoznaczne identyfikowanie odpowiedzialności za błędy

Rozwiń możliwości bi DQM
Sprawdzaj jakość danych wyświetlanych raporcie, dzięki integracji z bi Reports Daily

Zapewnij skonsolidowane źródła danych podstawowych, dzięki integracji z bi Master Data Management

Kontakt z ekspertem

Chcesz uzyskać bardziej dokładne, spójne, kompletne, unikalne i aktualne dane?

Zapraszamy do kontaktu

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola