Zapewnij skonsolidowane źródła danych podstawowych
o klientach, produktach i relacjach między jednostkami.


System bi MDM to rozwiązanie informatyczne, spełniające funkcje konsolidacji, synchronizacji i ujednolicenia danych podstawowych, przetwarzanych w różnych systemach organizacji. Zaawansowane algorytmy łączenia i poprawy jakości danych automatyzują proces ich integracji. Efektem jest scentralizowane repozytorium stanowiące wiarygodne źródło informacji niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu.

Rozwiń możliwości narzędzia

bi Data Quality Management
bi DataBase Monitoring

bi Master Data Management

Zapewnij skonsolidowane źródło danych podstawowych o swoich klientachproduktachrelacjach i czerp z nich wiedzę najwyższej jakości.

“Gromadzimy wielkie zasoby danych o naszych klientach, ale nie mamy o nich wiedzy.”

Obszary konsolidacji

Sformalizowane zarządzanie danymi podstawowymi w systemie bi MDM
obejmuje newralgiczne obszary działania firmy:

- zarządzanie relacjami biznesowymi (Customer Relationship Management)

- wsparcie strategicznych decyzji biznesowych (Controlling & BI)

- kompleksowe zarządzania danymi, procesami i rolami (Data Governance
& Data Quality)

- zgodność z regulacjami AML i bezpieczeństwo danych wrażliwych (RODO)

Narzędzie do analizy zachowań klientów online

Funkcjonalności

 • Wbudowane procesy integracji zasilają centralną bazę danych
  eliminując duplikaty i weryfikując poprawność danych w oparciu
  o bazy referencyjne.

 • Użytkownicy mają dostęp do danych przez przeglądarkę lub Excela.

 • System inteligentnie rozbudowuje swoją bazę wiedzy oraz kalibruje
  algorytmy rozmytego łączenia danych na podstawie działań użytkowników.

 • Zaawansowane algorytmy łączenia i poprawy jakości danych
  automatyzują proces ich integracji. Efektem jest scentralizowane
  repozytorium stanowiące wiarygodne źródło informacji niezbędnych
  do efektywnego prowadzenia biznesu.

Integracja z narzędziem bi DQM

Dzięki optymalnej współpracy z narzędziem do analizy jakości danych (bi DQM), system bi MDM nie tylko integruje dane podstawowe z wielu różnych źródeł, ale także pozwala optymalnie wykorzystać cenne zasoby informacyjne przedsiębiorstwa oraz minimalizować ryzyko niespójności i nieprawidłowości w danych źródłowych.

Cechy

Integracja i agregacja danych z systemów dziedzinowych.
Utworzenie skonsolidowanego rekordu - identyfikacja danych na poziomie całej organizacji.
Centralny rejestr zgód marketingowych i restrykcji.
Normalizacja i deduplikacja danych - zapewnienie wysokiej jakości.
Czyszczenie, standaryzacja i wzbogacanie danych - podnoszenie jakości danych.
Pecyzyjne wyszukiwanie danych według różnych kryteriów.
Realizacja wniosków RODO, anonimizacja danych.
Selektywne zarządzanie dostepami do wybranych danych przez użykowników.
Pełna historyzacja wprowadzonych zmian na wszystkich etapach konsolidacji danych.
Udostępnianie danych do hurtowni, systemów analitycznych i aplikacji.

Korzyści biznesowe

Zapewnienie skonsolidowanego źródła danych podstawowych o klientach, produktach i relacjach między jednostkami.
Podniesienie jakości i wiarygodności danych dzięki automatycznemu uzupełnianiu braków danych.
Centralny rejestr klientów zapewniający zgodność z wymaganiami RODO.
Zoptymalizowany do skali i potrzeb odbiorcy model licencjonowania:
- subskrypcja
- on-premis
Minimalizacja nakładów pracy związanych z ręcznym uspójnianiem różnych źródeł danych, poprzez automatyzację procesów łączenia danych.
Zarządzanie jakością i spójnością danych za pośrednictwem jednego interfejsu - pozwala na natychmiastową detekcję niespójności danych podstawowych w różnych systemach.
Wydajna i w pełni skalowalna architektura dostosowana do potrzeb odbiorcy.
Minimalny czas potrzebny na wdrożenie i uruchomienie rozwiązania.

Rozwiń możliwości biMDM

bi Data Quality Management
bi DataBase Monitoring

Kontakt z ekspertem

Czy masz wiedzę na temat kluczowych danych w Twojej firmie?

Czy chciałbyś mieć wszystkie ważne informacje i dane w jednym miejscu?

Czy potrafisz szybko dotrzeć do jednej wersji prawdy na temat swoich klientów, produktów, relacji?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola