Integruj dane
z wielu źródeł

Zapewnij skonsolidowane źródła danych podstawowych o klientach, produktach i relacjach między jednostkami.

Rozwiązanie informatyczne do konsolidacji, synchronizacji i ujednolicenia danych podstawowych, przetwarzanych w różnych systemach organizacji.

Rozwiń możliwości narzędzia

bi Master Data Management

“O jakości mówimy wtedy, gdy wraca do nas klient, a nie produkt.”

Dane pod kontrolą

Autorski produkt służący do zgromadzenia i podniesienia jakości danych podstawowych organizacji: dostawców lub klientów.

Narzędzie do analizy zachowań klientów online
Narzędzie do analizy zachowań klientów online

Funkcjonalności

  • Wbudowane procesy integracji zasilają centralną bazę danych eliminując duplikaty i weryfikując poprawność danych w oparciu o bazy referencyjne.

  • Użytkownicy mają dostęp do danych przez przeglądarkę lub Excela.

  • System inteligentnie rozbudowuje swoją bazę wiedzy oraz kalibruje algorytmy rozmytego łączenia danych na podstawie działań użytkowników.

  • Zaawansowane algorytmy łączenia i poprawy jakości danych automatyzują proces ich integracji. Efektem jest scentralizowane repozytorium stanowiące wiarygodne źródło informacji niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu.

Kontakt z ekspertem

Chcesz uzyskać bardziej dokładne, spójne, kompletne, unikalne i aktualne dane?
Skontaktuj się z naszym ekspertem.

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola