Efektywne zarządzane danymi

Dostarczamy autorskie rozwiązania w obszarze zarządzania bazami danych, monitorowania i poprawiania jakości danych oraz repozytorium danych podstawowych dla przedsiębiortw w każdej branży.

Rozwiązania dla branż

ENERGETYKA | PRZEMYSŁ

 • prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną
 • segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań
 • przeprowadzanie korekt eksperckich prognoz
 • udoskonalenie procesu zakupu energii
 • wykrywanie awarii i anomalii w procesie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej
 • zbudowanie mechanizmów wykrywających fakt poboru energii elektrycznej w sposób nielegalny
 • monitorowanie procesu produkcji i dystrybucji energii w czasie rzeczywistym
 • analiza sezonowości sprzedaży produktów i usług
 • wielopoziomowy rachunek marż

BANKOWOŚĆ

 • segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań
 • budowa modeli predykcyjnych przewidujących skłonność klientów do zakupu produktów lub usługi banku
 • Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta
 • Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta
 • wsparcie procesów windykacyjnych – dobór optymalnej metody windykacji dla poszczególnych klientów
 • budowę, kalibrację, ocenę oraz wdrożenie modeli scoringu aplikacyjnego i behavioralnego, oraz tworzenie kart scoringowych na podstawie wyników
 • stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu nadużyciom, wyłudzeniom oraz praniu brudnych pieniędzy

MEDIA

 • segmentacja odbiorców
 • analiza zachowań odbiorców
 • optymalizacja procesów technicznych i biznesowych
 • monitorowanie jakości oraz optymalizacja procesów biznesowych i technicznych dzięki autorskiemu rozwiązaniu biDQM
 • stworzenie mechanizmów rekomendacji treści, produktów i ofert
 • wykorzystanie danych i mocy obliczeniowej platformy Hadoop
 • dostarczanie rekomendacji w czasie rzeczywistym
 • prognozowanie wyników finansowych

UBEZPIECZENIA

 • budowa modeli predykcyjnych przewidujących skłonność klientów do przedłużenia polisy
 • segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań
 • analityczne wsparcie kampanii marketingowych
 • Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta
 • Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta
 • stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu wyłudzeniom
 • wsparcie procesów windykacyjnych – dobór optymalnej metody windykacji dla poszczególnych klientów

TLELKOMUNIKACJA

 • segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań
 • budowanie modeli predykcyjnych przewidujących przyczynę oraz skłonność klientów do odejścia
 • analityczne wsparcie kampanii marketingowych
 • Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta
 • Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta
 • prognozowanie wyników finansowych
 • stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu próbom nadużyć
 • przewidywanie awarii sieci telekomunikacyjnej
 • wsparcie procesów windykacyjnych – dobór optymalnej metody windykacji dla poszczególnych klientów

OPIEKA ZDROWOTNA

 • poszukiwanie rozwiązań zwiększających efektywność funkcjonowania placówek medycznych.
 • określenie realnej wartości świadczeń medycznych i ich jakości ocena pracy personelu medycznego i sposobu wykorzystania rożnych zasobów niezbędnych do wykonania procedur medycznych
 • redukcja oszustw i nadużyć związanych z realizacją procedur medycznych 
  koordynacja procesów medycznych z rożnego typu narodowymi programami ochrony zdrowia
 • skrócenie czasu podejmowania decyzji klinicznych o zastosowaniu najlepszych terapii w określonych przypadkach medycznych
 • stworzenie jednego, centralnego repozytorium informacji o pacjencie 

HANDEL

segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań
budowanie modeli predykcyjnych przewidujących skłonności klientów do zakupu
analiza lojalności klientów
badanie preferencji klientów pod względem koszyka zakupowego 
analityczne wsparcie kampanii marketingowych 
analiza obszaru sprzedaży
Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta
Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta
analiza zapotrzebowania magazynowego
badanie funkcjonowania sieci sprzedaży i mierzenie jej efektywności
prognozowanie wyników finansowych

PRODUKCJA

analiza wydajności linii produkcyjnych
mierzenie intratności produkcji
analiza wykonania planu produkcji
raportowanie z zakresu jakości surowca 
raporty podsumowań parametrów i odpadów produkcyjnych 
monitoring terminowości dostaw
analiza rotacji magazynowej i zalegania 
analiza ruchów towarów na magazynie
raportowanie oraz eksploracja zwrotów i reklamacji 

Buduj swój biznes z wartościowymi danymi
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dowiedz się więcej.

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola