Efektywne zarządzane danymi

Dostarczamy autorskie rozwiązania w obszarze zarządzania bazami danych, monitorowania i poprawiania jakości danych oraz repozytorium danych podstawowych dla przedsiębiortw w każdej branży.

Rozwiązania dla branż

ENERGETYKA | PRZEMYSŁ

• prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną

• segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań

• przeprowadzanie korekt eksperckich prognoz

• udoskonalenie procesu zakupu energii

• wykrywanie awarii i anomalii w procesie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej

• zbudowanie mechanizmów wykrywających fakt poboru energii

• elektrycznej w sposób nielegalny

• monitorowanie procesu produkcji i dystrybucji energii w czasie rzeczywistym

• analiza sezonowości sprzedaży produktów i usług

• wielopoziomowy rachunek marż

BANKOWOŚĆ

• segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań

• budowa modeli predykcyjnych przewidujących skłonność klientów do zakupu produktów lub usługi banku

• Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta

• Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta

• wsparcie procesów windykacyjnych – dobór optymalnej metody windykacji dla poszczególnych klientów

• budowę, kalibrację, ocenę oraz wdrożenie modeli scoringu aplikacyjnego i behavioralnego, oraz tworzenie kart scoringowych na podstawie wyników

• stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu nadużyciom, wyłudzeniom oraz praniu brudnych pieniędzy

MEDIA

• segmentacja odbiorców

• analiza zachowań odbiorców

• optymalizacja procesów technicznych i biznesowych

• monitorowanie jakości oraz optymalizacja procesów biznesowych i technicznych dzięki autorskiemu rozwiązaniu biDQM

• stworzenie mechanizmów rekomendacji treści, produktów i ofert

• wykorzystanie danych i mocy obliczeniowej platformy Hadoop

• dostarczanie rekomendacji w czasie rzeczywistym

• prognozowanie wyników finansowych

UBEZPIECZENIA

• budowa modeli predykcyjnych przewidujących skłonność klientów do przedłużenia polisy

• segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań

• analityczne wsparcie kampanii marketingowych

• Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta

• Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta

• stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu wyłudzeniom

• wsparcie procesów windykacyjnych – dobór optymalnej metody windykacji dla poszczególnych klientów

TLELKOMUNIKACJA

• segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań

• budowanie modeli predykcyjnych przewidujących przyczynę oraz skłonność klientów do odejścia

• analityczne wsparcie kampanii marketingowych

• Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta

• Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta

• prognozowanie wyników finansowych

• stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu próbom nadużyć

• przewidywanie awarii sieci telekomunikacyjnej

• wsparcie procesów windykacyjnych – dobór optymalnej metody windykacji dla poszczególnych klientów

OPIEKA ZDROWOTNA

• segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań

• budowanie modeli predykcyjnych przewidujących przyczynę oraz skłonność klientów do odejścia

• analityczne wsparcie kampanii marketingowych

• Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta

• Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta

• prognozowanie wyników finansowych

• stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu próbom nadużyć

• przewidywanie awarii sieci telekomunikacyjnej

• wsparcie procesów windykacyjnych – dobór optymalnej metody windykacji dla poszczególnych klientów

HANDEL

• segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań

• budowanie modeli predykcyjnych przewidujących przyczynę oraz skłonność klientów do odejścia

• analityczne wsparcie kampanii marketingowych

• Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta

• Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta

• prognozowanie wyników finansowych

• stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu próbom nadużyć

• przewidywanie awarii sieci telekomunikacyjnej

• wsparcie procesów windykacyjnych – dobór optymalnej metody windykacji dla poszczególnych klientów

PRODUKCJA

• segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań

• budowanie modeli predykcyjnych przewidujących przyczynę oraz skłonność klientów do odejścia

• analityczne wsparcie kampanii marketingowych

• Next Best Action – wytyczne najlepszej oferty dla klienta

• Lifetime Value – obliczanie potencjału i wartości każdego klienta

• prognozowanie wyników finansowych

• stworzenie dedykowanego rozwiązania służącego przeciwdziałaniu próbom nadużyć

• przewidywanie awarii sieci telekomunikacyjnej

• wsparcie procesów windykacyjnych – dobór optymalnej metody windykacji dla poszczególnych klientów

Buduj swój biznes z wartościowymi danymi
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dowiedz się więcej.

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola