Data Governance
zarządzanie jakością danych

Spójne i efektywne procesy zarządzania jakością,
definicjami oraz przepływem danych.

Profesjonalnie, Efektywnie, Bezpiecznie

Teoria

Czym jest Data Governance?

Koncepcja zarządzania danymi na każdym etapie ich obecności w firmie, od procesu pozyskiwania, poprzez przetwarzanie, zidentyfikowanie przepływu danych, aż po odpowiednie zadbanie o ich bezpieczeństwo i prywatność. Data Governance ma na celu sprawowanie ciągłej kontroli kluczowych danych, m.in. pod kątem ich jakości, przydatności w działaniach biznesowych oraz bezpieczeństwa przechowywania.

Rosnące wciąż zasoby danych, co raz to nowsze systemy i aplikacje niezbędne w codziennej pracy, a także rosnące wymagania użytkowników biznesowych i klientów, to najważniejsze wyzwania każdej firmy, która decyduje się wejść na ścieżkę świadomej digitalizacji swoich procesów biznesowych. Sprawowanie skutecznego nadzoru nad danymi w przedsiębiorstwie staje się fundamentalną koniecznością, nie tylko w celu budowanie przewagi konkurencyjnej, ale także zminimalizowania ryzyk i sprostania wymaganiom coraz bardziej uregulowanego świata, zanim zaczną się problemy (błędne decyzje, nieuzasadnione wydatki, kary RODO, ryzyka wynikające z AML, restrykcje KNF, etc.).

Praktyka

Przepisy i zasady

Regulacje formalne wprowadzające zasady zarządzania informacją przez poszczególne Jednostki Organizacyjne (np. Polityka Zarządzania Danym, Polityka Jakości Danychi).

Role i odpowiedzialności

Szczegółowe określenie ról i obowiązków poszczególnych osób i Jednostek Organizacyjnych
w procesie zarządzania jakością danych.


Model Informacyjny

Podział zasobów informacyjnych na poszczególne Obszary Danych Biznesowych i Podobszary oraz przypisanie własności danych.


Procesy zarządzania danymi

Struktura głównych procesów, określenie metod operacyjnych zarządzania danymi oraz implementacja odpowiednich narzędzi wspierających główne procesy.


Potrzebujesz audytu?

Elementy DG

bi Data Quality Management

Wyspecjalizowane narzędzie do monitorowania
i analizy jakości danych w obszarze istotnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, takich jak: weryfikacja poprawności, kompletności, spójności i adekwatności danych.

biDQM
zapewnia zautomatyzowane mechanizmy kontroli i oceny jakości danych w organizacji.
Pozwala także gromadzić i prezentować wyniki analiz
w postaci dedykowanych raportów.

Korzyści wdrożenia:

Usystematyzowane i powtarzalne procesy monitorowania jakości danych.

Automatyzacja w zakresie uruchamiania, alertowania

i raportowania procesów weryfikacji danych.

Monitorowanie status procesów przetwarzania danych pozwala na szybką detekcję nieprawidłowości.

bi Master Data Management

Rozwiązanie informatyczne do konsolidacji, synchronizacji i ujednolicenia danych podstawowych, przetwarzanych w różnych systemach organizacji.

Zaawansowane algorytmy łączenia i poprawy jakości danych automatyzują proces ich integracji.
Efektem jest scentralizowane repozytorium stanowiące wiarygodne źródło informacji niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu.

Korzyści wdrożenia:

Zapewnienie skonsolidowanego źródła kluczowych danych podstawowych.

Poprawa widoczności i kontroli działań biznesowych.

Wzbogacanie
i zautomatyzowane synchronizowanie danych podstawowych w oparciu o zasoby wewnętrzne oraz rejestry zewnetrzne.

Efektywne
zarządzanie relacjami z klientami.

bi Data Discovery

Inteligentne narzędzia do odkrywania, profilowania
i wykrywania zawartości informacyjnej danych tekstowych/metadanych, np. identyfikacji danych osobowych według wymagań RODO.

Rozwiązanie wydobywa niezbędne informacje o klientach z nieuporządkowanych tekstów i wykorzystuje je do spersonalizowanego marketingu, kategoryzacji treści, analizy nastrojów, analizy lojalności, informacji zwrotnych od klientów, wykrywania oszustw czy analizy ryzyka.

Korzyści wdrożenia:

Pełny i aktualny obraz jakości danych.

Łatwy w użyciu interfejs dla użytkowników biznesowych.

Możliwość wykorzystania katalogu danych
dla kolejnych projektów.

bi Data Catalog & Business Glosary

Moduł zarządzania metadanymi, automatycznie zapisujący i przechowujący dane dotyczące zasobów informacyjnych firmy.
Pozwala kategoryzować i katalogować dane według określonego modelu, zarówno na poziomie technicznym jak i biznesowym.
Przechowuje definicje i powiązania wszystkich danych,
a także pozwala przypisać właścicielstwo danych i pojęć biznesowych.

Korzyści wdrożenia:

Możliwość dzielenia się informacjami z katalogu danych w całej organizacji.

Inwentaryzacja zasobów informacyjnych całej organizacji.

Kategoryzacja danych
pod względem ich przeznczenia biznesowego, krytyczności i wymagań regulacyjnych, np. dane osobowe (RODO).


Efektywne zarządzanie zasobami informacyjnymi
w celu poprawy procesów biznesowych, budowania nowych aplikacji i raportów.

Monetyzacja danych poprzez zaawansowane analizy statystyczne, predykcję i wnioskowanie, w oparciu o algorytmy AI i ML.


Możliwość zidentyfikowania danych w wielu różnych źródłach.

Kontakt z ekspertem

Chcesz wiedzieć więcej jak czerpać korzyści ze skutecznego zarządzania danymi?

Skontaktuj się z naszym ekspertem.

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola