Twoje dane pod kontrolą

ANALIZA DANYCH

Prognozuj na bieżąco działania biznesowe
i decyduj, bazując na faktach.

bi Controlling Management

Autorskie rozwiązanie wspomagające planowanie, prognozowanie i monitorowanie wskaźników KPI

Zdefiniuj indywidualne miary Twoich działań biznesowych.
Monitoruj i analizuj na bieżąco najważniejsze wskaźniki KPI Twojego biznesu, aby w porę reagować kiedy wskaźniki przekroczą określone indywidualnie wartości progowe. Dzięki dostępowi mobilnemu, masz zawsze pod ręką aktualny zestaw KPI, a powiadomienia otrzymasz bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne.

Korzyści biznesowe

Wspieranie funkcji decyzyjnych i koordynacyjnych w procesie podejmowania decyzji.
Powiadamianie i wczesne ostrzeganie o pogarszających się wskaźnikach biznesowych.
Wsparcie działów odpowiedzialnych za zarządzanie łańcuchem dostaw i produkcją.
Zoptymalizowany do skali i potrzeb odbiorcy model licencjonowania:     
- on premise 
- subskrypcja
Dystrybucja dowolnych analiz danych i informacji o planie i wykonaniu budżetu.
Bieżąca kontrola podstawowych wskaźników efektywności finansowej i operacyjnej.

Wydajna i w pełni skalowalna architektura klient-serwer dostosowana do potrzeb odbiorcy.

Minimalny czas potrzebny na wdrożenie i uruchomienie rozwiązania.

Cechy

Multisystemowe środowisko pracy

Możliwość integracji różnych źródeł danych, hurtowni, kostek OLAP, DataMartów, ustrukturyzowanych plików txt, csv, xls.

Dynamiczne raporty

Na bieżąco aktualizowane raporty i analizy BI z możliwością drążenia szczegółów.

Elastycznie definiowane wskaźniki KPI

Duża swoboda w definiowaniu wskaźników KPI, jak również miar i wymiarów analiz. Możliwość kalkulacji własnych miar w oparciu o wyliczone wcześniej wskaźniki.

Alerty i powiadomienia

Powiadomienia Push wysyłane bezpośrednio na wskazane urządzenie mobilne lub w postaci e-mail na skrzynkę odbiorcy.

Mobilny dostęp do wskaźników KPI

Przeglądarka web na dowolnym urządzeniu mobilnym (telefon, tablet) jako front-end z zachowaniem wszelkich funkcjonalności przeglądania wskaźników i raportów.

Zróżnicowanie ról

Możliwość integracji różnych źródeł danych, hurtowni, kostek OLAP, DataMartów.

Nieograniczona liczba wskaźników KPI

W zależności od wymagań i potrzeb masz nieograniczoną możliwość definiowania wskaźników KPI oraz kalkulacji szczegółowych miar i wymiarów
w ramach przyjętej hierarchii, dopasowanej
do struktury twojej firmy.

Analiza danych i raportowanie trendów

Dzięki dynamicznym raportom i wykresom zobrazowujesz nie tylko bieżący stan najważniejszych wskaźników KPI, ale także przeprowadzisz analizę danych i trendów i na tej podstawie określisz prognozę przyszłych wyników.Zobrazowanie wyników na mapach odzwierciedlających strukturę geograficzną

Dzięki nowoczesnym raportom oraz przyjętej hierarchii, możesz odczytać wskaźniki KPI w postaci map obszarów geograficznych dostosowanych
do struktury terenowej i organizacyjnej twojej firmy.

Powiadomienia i alerty

Aby monitorować osiągnięcie
lub przekroczenie ustalonych wartości progowych możesz definiować alerty indywidualnie dla każdego wskaźnika. Alerty w postaci powiadomień Push otrzymasz bezpośrednio na urządzenie mobilne
lub mailem na twoją skrzynkę pocztową.Definiowanie ról i hierarchii controllingowych

W zależności od wymagań, hierarchii użytkowników i indywidualnych potrzeb biControling Manager zapewni tobie selektywny dostęp do wybranych wskaźników i informacji
w ściśle określonym zakresie, np. ograniczonym do wybranego działu, dywizji, regionu geograficznego twojej firmy.

Mobilny dostęp do wskaźników KPI

Dzięki wykorzystaniu technologii WEB, najbardziej aktualne wskaźniki KPI są dostępne z każdego miejsca i o każdej porze
na dowolnym urządzeniu mobilnym: telefon, tablet, notebook 

Integracja z narzędziami bi DQM i bi MDM

Dzięki optymalnej współpracy z narzędziami do analizy jakości danych (bi DQM) oraz integracji danych podstawowych z wielu różnych źródeł (bi MDM), system bi Controlling Management pozwala optymalnie wykorzystać cenne zasoby informacyjne przedsiębiorstwa oraz minimalizować ryzyko niespójności i nieprawidłowości w danych źródłowych.

bi CM - Specyfikacja techniczna

Kontakt z ekspertem

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola