Zarządzaj jakością danych

Popraw jakość danych, aby w pełni wykorzystać ich potencjał,
unikać ryzykownych decyzji i oszczędzać pieniądze.

Zbuduj strategię zarządzania jakością danych w organizacji wybierając specjalistyczne narzędzie pozwalające na sformalizowanie i określenie spójnych zasad zarządzania jakością danych.

Image

                                         bi Data Quality Management

bi DQM to kompleksowe rozwiązanie do monitorowania przepływu danych, wykrywania nieprawidłowości oraz mierzenia i poprawy jakości danych i procesów.

 

Korzyści stosowania rozwiązania:

Korzyść biznesowa - zwiększenie przychodów firmy poprzez poprawę jakości obsługi klientów, zapewnienie bezbłędnych
rozliczeń z kontrahentami, zapewnienie zgodności z regulacjami (Rekomendacja D.8, Solvency 2, regulacje UOKiK, RODO, AML).

Korzyść operacyjna - zapewnienie bezpiecznych, poprawnych i w pełni monitorowanych procesów zasilania i przepływu danych pomiędzy różnymi systemami i bazami danych. 

 

Monitoruj i zarządzaj danymi podstawowymi

Systematyczne i w pełni zautomatyzowane uruchamianie mechanizmów kontroli danych w wielu systemach źródłowych.
Wykrywanie nieprawidłowości, natychmiastowe raportowanie błędów oraz alertowanie w przypadku błędów krytycznych.
Obsługa danych podstawowych, transakcyjnych i procesów biznesowych. Identyfikowanie odpowiedzialności za błędy.
Łatwa i powtarzalna implementacja zaawansowanych kontroli danych z wykorzystaniem re-używalnych typów testów.
Image

12 typów testów

Możliwość definiowania, modyfikowania
i przeglądania testów opartych o parametry wprowadzone przez użytkownika.

Image

Automatyzacja testów

W pełni zautomatyzowane przeprowadzanie testów, zapewniające zoptymalizowane i wielowątkowe weryfikacje na dużych zbiorach danych.

Image

Dashboard’y

Graficzna prezentacja wyników przeprowadzonych testów w postaci dynamicznych raportów z możliwością agregacji i analizy trendów.
Image

Automatyczna dystrybucja informacji

Zautomatyzowana wysyłka raportów
na adresy e-mail wskazanych użytkowników i właścicieli biznesowych.
Image

Wielosystemowe środowisko testów

Możliwość podłączenia oraz testowania danych pochodzących z różnych źródeł.
Image

Zróżnicowanie ról

Wbudowany system uprawnień
dla poszczególnych użytkowników
i ról w procesie weryfikacji.

“O jakości mówimy wtedy, gdy wraca do nas klient, a nie produkt.”

Funkcjonaloności
bi Data Quality Management

Pulpit użytkownika

Główny panel systemu pozwalający na bezpośredni dostęp do wyników wykonanych testów w postaci graficznego dashboardu oraz dynamicznych raportów
z możliwością drążenia szczegółów.

Repozytorium testów

Zbiór wszystkich testów zawierający szczegółową definicję testu według jednej z 12 kategorii, pogrupowane w trzystopniową hierarchię:
Obszar biznesowy <
Podobszar biznesowy<
Data Quality Event <

 

Konsola Administracyjna

Panel przeznaczony dla administratora systemu bi DQM, pozwalający na techniczną parametryzację środowiska przetwarzania, budowania modelu hierarchii testów, dodawania nowych użytkowników oraz nadawania uprawnień do wybranych funkcji systemu, definiowania źródeł danych podlegających testowaniu.

Moduł wyzwalania testów

Panel umożliwiający dostęp do parametryzacji harmonogramów uruchamiania poszczególnych testów, grup testów zgromadzonych w obszarach biznesowych, podobszarach, eventach oraz rozłożonych
w indywidualnych koszykach.

Moduł konfiguracyjny

Główny panel konfiguracyjny testów zawierający:
- sekcję definicji testów według jednej z 12 kategorii,
- sekcję kwalifikowania testu do odpowiedniego obszaru, podobszaru, eventu oraz koszyka.


bi DQM - Specyfikacja techniczna

Rozwiń możliwości bi DQM
Sprawdzaj jakość danych wyświetlanych raporcie, dzięki integracji z bi Reports Daily

Zapewnij skonsolidowane źródła danych podstawowych, dzięki integracji z bi Master Data Management

Kontakt z ekspertem

Chcesz uzyskać bardziej dokładne, spójne, kompletne, unikalne i aktualne dane?

Zapraszamy do kontaktu

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola