Prognozuj wytwarzanie
i zużycie energii elektrycznej
oraz gazu

Rozwiązanie dedykowane dla branży energetycznej i gazowej.
Image
System umożliwia zbudowanie ujednoliconej bazy danych pomiarowych w zakresie danych rzeczywistych oraz prognoz
dla energii elektrycznej i gazu ziemnego, do której trafią wysokiej jakości dane, opracowane na podstawie wszystkich dostępnych
w organizacji źródeł danych oraz źródeł zewnętrznych.

bi Energy Forecasting

Cechy

Wzbogacona baza danych

Baza danych systemu jest wzbogacona o dane meteo, krzywych wiatrowych, krzywych nasłonecznienia oraz dane Kontrahentów.

Interfejs użytkownika

Interfejs umożliwia zarządzanie konfiguracją, danymi podstawowymi, definicją hierarchii prognostycznych, budowaniem prognoz oraz prezentację wyników.

Zautomatyzowane procesy

Automatyzacja procesów pobierania danych, czyszczenia danych oraz deduplikacji zapewniająca aktualność i wiarygodność danych.

Edycja danych

Możliwość edycji danych oraz bezpośredniego uruchamiania importu danych na żądanie.

Obsługa różnych typów źródeł danych

System zapewnia obsługę różnych typów źródeł danych
tj. widoki bazodanowe, pliki txt/xml/xls, FTP/FTPs, WebServices.

Dane Meteo

Możliwość importu, eksportu oraz edycja zaimportowanych danych.
Interfejs użytkownika pozwala na przeszukiwanie wprowadzonych danych oraz ich filtrowanie.
Filtrowanie w szczegółach odbywa się na dwóch płaszczyznach – granulacja czasu – kwadranse i godziny oraz czynnik meteo – temperatura, temperatura odczuwalna, wietrzność, wilgotność, opady, zachmurzenie/nasłonecznienie.

Dane pomiarowe

Strona danych pomiarowych umożliwia import, eksport danych, edycję oraz filtrowanie danych zebranych w zestawieniu tabelarycznym.

Szczegółowy widok danych pomiarowych pozwala na zapoznanie się z reprezentacją graficzną danych wraz profilem minimalnym i maksymalnym oraz zestawienie tabelaryczne wskazujące na wartość pomiaru w wybranych ramach czasowych oraz status walidacji danych. Umożliwione jest także przeglądanie danych ze względu na granulację czasu – w podziale na kwadranse oraz godziny.

Kontrahenci

Możliwość przeglądania umów z kontrahentami, zgłoszeń oraz grafików.
Przejście do szczegółów umowy oraz grafików.
Przeglądanie zgłoszeń kontrahentów.

Krzywe wiatrowe

Możliwość importu oraz eksportu krzywych wiatrowych i krzywych nasłonecznienia, a także tworzenie własnych krzywych bazując na danych rzeczywistych oraz danych meteo.
Przeglądając szczegóły możliwe jest sprawdzenie dokładnych danych na temat poszczególnych krzywych. Widok szczegółowy pokazuje zobrazowanie graficzne siły wiatru i mocy, a także odpowiadające mu zestawienie tabelaryczne.

Definicje hierarchii

Zestawienie punktów pomiarowych może być przeglądane z czterech perspektyw: klientów, oddziałów, taryf oraz obiektów. Na każdym z tych zestawień możliwe jest filtrowanie, wyszukiwanie oraz grupowanie wyników.

Możliwe jest tworzenie własnych hierarchii w oparciu o istniejące obiekty. Przenoszenie punktów do tworzonej hierarchii odbywa się poprzez wykorzystanie przycisków lub metodą „drag-and-drop”.
W oknie edycji możliwe jest ustawienie danych meteo, okresu zawartej umowy sprzedażowej,
a także związanych z nim grafików.

Modele prognostyczne

Moduł prognozowania zawiera bibliotekę modeli, którą można przeglądać i rozszerzać. Widoczne są w niej wszystkie modele prognostyczne niezależnie od procesu prognostycznego.

Bibliotekę można uzupełniać, tworzyć klony poszczególnych modeli układając hierarchie modeli oraz dodawać nowe. Dla wybranej prognozowanej wielkości, dostępne są wszystkie zdefiniowane hierarchie. 

Kontakt z ekspertem

Chcesz uzyskać więcej informacji jak prognozowanie energii wpłynie na optymalizację Twojego biznesu?
Zapraszamy do kontaktu

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola