Automatyczna
dystrybucja raportów

  • Pakiet rozszerzający funkcjonalność MS Power BI Report Server
  • Nie wymaga korzystania z usług chmurowych

Rozwiązanie dedykowane dla firm korzystających
z MS Power BI Report Server zainstalowanym
we własnej sieci intranet.

Może być alternatywą dla dostępnych na rynku usług chmurowych o podobnych funkcjonalnościach.

bi Reports Daily

Image

Automatyczna dystrybucja raportów:

Harmonogram generowania raportów

Automatyczna dystrybucja raportów, oparta o indywidualne harmonogramy.

Możliwość wyboru jednego z dwóch formatów dostarczanych raportów:

PDF – wizualizacje wybranych zakładek raportu w formie graficznej.
XLSX – dane tabelaryczne i opcjonalnie - wizualizacje wybranych zakładek raportu.

Raporty grupowe

Wysyłka mailem jednolitych raportów do grupy użytkowników.

Raporty indywidualne

Wysyłka dedykowanych raportów, zawierających wyłącznie zakres danych przeznaczony dla konkretnego użytkownika. Ograniczanie danych w raporcie bazuje na adresie e-mail, na który wysyłany jest raport.

Anonimowy dostęp do raportów:

Anonimowy dostęp do wybranych raportów

Możliwość korzystania z interaktywnych raportów w trybie anonimowym poprzez funkcjonalność serwera pośredniczącego. Udostępniane są tylko raporty wskazane przez administratora serwera raportów.

Raporty na firmowym portalu

Umożliwia osadzenie raportów na stronach intranetowych
i internetowych i korzystanie z nich bez konieczności logowania.

Bezpieczeństwo

Zapewnia zgodność z regułami poufności i ograniczonego dostępu do wrażliwych informacji.

Lista harmonogramów

Przeglądaj utworzone harmonogramy
jako kafelki
lub jako listę.
Ikony prezentują typ dokumentu (PDF / XLSX)
oraz to czy raport jest indywidualny czy grupowy.


Konfiguracja harmonogramu

  • Wskaż raport i zakładki, które chcesz zaprezentować.
  • Wybierz częstotliwość generowania raportu.
  • Zdecyduj, czy raport ma zawierać dane ograniczone (raport indywidualny) czy wszyscy odbiorcy zobaczą te same dane (raport grupowy).

Definicja harmonogramu

Określaj częstotliwość i terminy wysyłki raportów korzystając z wygodnego graficznego wizard’a.

AUTOMATYCZNA WYSYŁKA RAPORTÓW ZA POMOCĄ BI REPORTS DAILY

Wysyłaj raporty do kogo chcesz, dokąd chcesz i tak często
jak chcesz.

Miej pewność, że ważne raporty dotrą na czas do wybranych użytkowników, bez konieczności generowania ich ręcznie.


SPRAWDŹ CENĘ
Korzyści biznesowe

Ważne raporty na czas u użytkowników, bez konieczności generowania ich ręcznie.

Wysyłasz raporty do kogo chcesz, dokąd chcesz i tak często jak chcesz.

Wszystkie dane i raporty pozostają zamknięte bezpiecznie
w Twojej sieci.

Raporty publiczne są udostępniane wygodnie, bezpiecznie
i efektownie.

Łatwa implementacja row-level-security przez prosty
i jednoznaczny mechanizm ograniczania dostępu do danych.

W instalacjach z dużą liczbą końcowych odbiorców ogranicza nakłady na administrowanie Power BI Report Server

Integracja z narzędziem bi DQM
Potrzebujesz sprawdzić jakość danych wyświetlanych raporcie, a nie jedynie jakość danych w bazie?
Dzięki integracji bi ReportsDaily i biDQM jest taka możliwość:
  • Raport będzie generowany cyklicznie, w oparciu o harmonogram w bi Reports Daily.
  • Dane przetworzone przez model w raporcie, dokładnie tak jak widzi je odbiorca raportu, zostaną zapisane na potrzeby weryfikacji.
  • Aplikacja bi DQM porówna  je z danymi źródłowymi standardowym testem.
  • Teraz masz pewność, że codziennie do użytkowników trafia precyzyjny i aktualny raport.

Kontakt z ekspertem

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola