Przekształcaj dane
w wiedzę

Zawsze znajduj informacje, których szukasz


Precyzyjne dotarcie do dokumentów zawierających odpowiedź na Twoje pytania.
Image

Skracaj czas wyszukiwania treści i kontekstu.
Image

Scentralizuj dostęp
do rozproszonych zasobów informacyjnych.
Image

Precyzyjne typuj interesujące dokumenty.
Image

Wyeliminuj nadmiarowy nakład pracy na dokumenty już wytworzone.

                                Document Repository Intelligent Search                   

DoRIS to zaawansowany system, który dzięki mechanizmom sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego trafnie typuje przeszukiwane dokumenty
w repozytorium, selekcjonuje ich treść
oraz nadaje unikalne atrybuty.
Pozwala organizacjom na przejście z ręcznej, czasochłonnej pracy
na automatyczne czytanie tekstu i podejmowanie szybkich decyzji.

Korzyści wdrożenia

Dzięki "rozumieniu" zawartości dokumentu, rozumieniu intencji zapytania, system znajduje dokumenty najbardziej odpowiadające zapytaniu Użytkownika.

Skrócenie czasu wyszukiwania treści
i kontekstu, dzięki wykorzystaniu cech dokumentu.

Precyzyjne typowanie interesujących dokumentów, dzięki "rozumieniu" zawartości dokumentu, intencji zapytania
i potrzeb użytkownika.

Eliminacja nadmiarowego nakładu pracy na dokumenty już wytworzone, poprzez wykrywanie duplikatów i dokumentów podobnych.

Oszczędność czasu na opisanie dokumentów, dzięki automatycznemu wydobywaniu słów kluczowych, pojęć nazwanych, generowaniu streszczenia
oraz klasyfikacji.

Scentralizowanie dostępu
do rozproszonych zasobów informacyjnych, poprzez integrację z powszechnie używanymi narzędziami do zarządzania treścią.

Redukcja obszaru niepewności w procesie podejmowania decyzji dzięki wydobyciu danych z obszaru dark-data.*

Funkcjonalności DoRIS

OCR

Rozpoznawanie tekstu z obrazu.

Metadane

Wydobywanie metadanych, słów kluczowych,
encji nazwanych.

Automatyczne katalogowanie

Zautomatyzowane katalogowanie dokumentów (na podstawie kategorii definiowanych elastycznie przez użytkownika).

Rekomendacje

Rekomendacje dokumentów na bazie zachowania użytkowników.

Wydobywanie treści

Inteligentne wydobywanie treści dokumentu (automatyczne podpowiadanie słów kluczowych opisujących dokument).

Repozytorium

Trwałe repozytorium dokumentów wraz z podglądem stron.

Wyszukiwanie

Pełnotekstowe wyszukiwanie z uwzględnieniem literówek, negacji, dopełnień słów lub metadanych.

Historia

Pełna historia aktywności użytkownika.

Tagowanie

Możliwość tagowania dokumentów i edycji metadanych przez użytkownika.

Automatyczne streszczenie

Automatyczne streszczenie dokumentów pozwalające wydobyć najbardziej istotny kontekst.

Klasyfikacja dokumentu

Automatyczne przypisanie do rodzaju sprawy i uruchomienie odpowiedniego procesu obsługi dokumentu.
W firmach znajdują się ogromne ilości nieustrukturyzowanych danych (e-maile, prezentacje pdf, grafiki), które są niewykorzystane ponieważ lub wymagają ręcznego wyszukania. Automatyczna klasyfikacja dokumentów (na poszczególne kategorie) nadaje im odpowiednią strukturę, dzięki czemu nie tracisz czasu na ręczne katalogowanie /oznaczanie/, a wyszukiwanie w konkretnym katalogu danych jest znacznie łatwiejsze. 

Wyszukiwanie dokumentów podobnych

Wyszukiwanie dokumentów zawierających treści lub frazy podobne
do wzorcowego dokumentu.
Szybki algorytm przeszukiwania dysku pozwala na odnalezienie dokumentów podobnych,  co pozwala na wykorzystanie już istniejących treści.
Oszczędzamy w ten sposób na pracy, którą wykonujemy tylko dlatego, że nie mamy świadomości istnienia rezultatów w danym obszarze.

Eliminacja duplikatów

Wyszukiwanie dokumentów występujących w repozytorium w wielu kopiach (duplikatów).
W repozytorium często znajduje się ogromna ilość duplikatów, które niepotrzebnie zajmują miejsce na dysku. Szybki algorytm przeszukiwania dysku pozwala ich odnalezienie i usunięcie.

Rekomendacje

Znajdź zanim zaczniesz szukać. Automatyczne i celne proponowanie użytkownikowi innych dokumentów.
Na podstawie profilu użytkownika i historii przeglądania, system wyszukuje dokumenty, którymi użytkownik może być zainteresowany lub, które mogą przydać się w wykonywaniu jego obowiązków.

Streszczenie / podsumowanie dokumentu

Maksimum treści, minimum słów – automatyczne skracanie tekstów
do ich najważniejszych treści / zawartości.

Przeczytanie dużej ilości tekstu i dotarcie do istotnych informacji zajmuje dużo czasu
i może być wyczerpujące. Dzięki funkcji automatycznego streszczenia, z tekstu wydobywane są tylko niezbędne informacje.

Automatyczne przypisywanie słów kluczowych

Automatyczne wykrywanie słów kluczowych z obszernych baz danych i przypisanie ich do dokumentu.
Tradycyjne wyszukiwarki oparte na słowach kluczowych wprowadzanych przez użytkownika mogą być nieefektywne, ze względu na naturalną tendencję użytkowników do minimalizacji wysiłku, który nie prowadzi do rezultatów przynoszących natychmiastową korzyść. System generując słowa kluczowe wypełnia lukę związaną z opisem dokumentu. 

Wyszukiwanie poznawcze / semantyczne / według znaczenia słów

Wyszukiwanie treści nie tylko za pomocą słów kluczowych, ale z uwzględnieniem znaczenie słów. Wyszukiwarka rozumie kontekst wyszukiwanego zapytania.
Dzięki wyszukiwaniu kognitywnemu, możesz wyszukiwać treści nie ujęte bezpośrednio w samych słowach kluczowych oraz opisane przy pomocy innych niż użyte w zapytaniu frazy, np.: dokumenty zawierające semantycznie podobne słowa, pojęcia, relacje.

Dodatkowe funkcjonalności

Podgląd dokumentu w formie miniaturek

Podgląd dokumentu w formie miniaturek. Można zapoznać się z dokumentem bez konieczności poberaniania.

Wyszukiwanie w systemach zewnętrznych

Możliwość przeszukiwania w jednym miejscu również w zewnętrznych źródłach danych - bez wychodzenia z systemu.

Wg. Raportu IDC 2017, „IDC PlanScape: Data Intelligence Software for Data Governance”, duża część czasu poświęcona na zarządzanie danymi to czas zmarnowany na czynności niezwiązane bezpośrednio z zawartością merytoryczną danych. Pracownicy nie są w stanie sprawnie znaleźć, porównać, przygotować i chronić dane. Według IDC, tylko na czynności związane z przygotowaniem oraz wyszukaniem danych, pracownicy marnują w ciągu tygodnia średnio 8 godzin i 24min.
Rozwiązanie DoRIS adresuje te problemy i wspomaga zarządzanie informacją
Image

Kontakt z ekspertem

Zostaw nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą, aby pokazać możliwości produktu.

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola