Efektywne zarządzanie danymi

Obszary rozwiązań

DATA GOVERNANCE

Pomagamy w zbudowaniu jednolitego, obowiązującego wszystkich w organizacji słownika definicji biznesowych. połączenie procesów/procedur, organizacji oraz komponentów technologii biznesowej, które wspólnie pomagają lepiej asymilować, integrować i konsumować dane z odpowiednim poziomem kontroli w celu bezpiecznego nadzoru i wykorzystywania danych do przekształcania ich w użyteczną informacje i praktyczne analizy

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT

Segmentacja odbiorców i analiza ich zachowań budowa modeli predykcyjnych przewidujących skłonność klientów do zakupu produktów lub usługi banku

DATA SCIENCE

Wykorzystujemy metody uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do analizy zgromadzonych danych. Ekspercka znajomość najnowszych osiągnięć nauki i technologii Big Data w połączeniu z wiedzą biznesową pozwala trenować modele statystyczne do poprawiania efektywności  procesów biznesowych naszych Klientów. Analizujemy dane historyczne w celu wykrycia wzorców i trendów, wykryciu nadużyć, budowie prognoz.  

ANTI MONEY LAUNDERING

Prowadzenie audytów AML w instytucjach obowiązanych, wydawanie rekomendacji po przeprowadzeniu audytu, dostosowanie procedur do zaleceń audytowch, prowadzenie szkoleń z zakresu AML, implementacja rozwiązań informatycznych wspierających procesy KYC, CDD.

CUSTOMER EXPERIENCE

Oferujemy rozwiązania do analizy zachowań klientów onlie, które nie tylko mówią, co robi klient. Mówi ci dlaczego. Rozszerzamy tradycyjne funkcje analizy doświadczeń klientów, aby zapewnić potężne i natychmiastowe automatyczne analizy w celu poprawy jakości obsługi cyfrowych klientów Twojej firmy oraz dostarczając dane potrzebne do optymalizacji.

BUSINESS INTELLIGENCE

BI Insight wspiera klientów w realizacji celów biznesowych przez efektywne wykorzystanie systemów klasy Business Intelligence

Skontaktuj się z nami