Przekształcaj dane
w informacje

Centralne repozytorium dokumentów

bi ECM to aplikacja, która dzięki mechanizmom inteligentnego „rozumienia” zawartości dokumentu, rozpoznawania intencji zapytania i potrzeb użytkownika, wykorzystując właściwości języka naturalnego, trafnie typuje przeszukiwane dokumenty w repozytorium, selekcjonuje ich treść według zawartości

merytorycznej oraz nadaje unikalne atrybuty w oparciu o analizę metodami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

bi Enterprise Content Management

Narzędzie do analizy zachowań klientów online

Umożliwiamy precyzyjne dotarcie
do dokumentów zawierających odpowiedź na Twoje pytania

Korzyści użytkowania

Dzięki "rozumieniu" zawartości dokumentu, rozumieniu intencji zapytania i potrzeb użytkownika, system trafnie typuje interesujące dokumenty.

Zwiększanie efektywności pracowników.

Współdzielenie informacji wśród pracownikó.

Wyróżniki


Szybkość wdrożenia

Elastyczność w dopasowaniu oprogramowania do potrzeb klienta

Przyjazny interfejs użytkownika

Narzędzie do analizy zachowań klientów online

Kontakt z Ekspertem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie
oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełną treść Klauzuli Informacyjnej.