Przekształcaj dane
w wiedzę

Centralne repozytorium dokumentów

bi ECM to system, który dzięki mechanizmom sztucznej inteligencji i analizie zawartości dokumentu trafnie typuje przeszukiwane dokumenty w repozytorium, selekcjonuje ich treść oraz nadaje unikalne atrybuty w oparciu o analizę metodami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

bi Enterprise Content Management

Umożliwiamy precyzyjne dotarcie
do dokumentów zawierających odpowiedź na Twoje pytania

Narzędzie do analizy zachowań klientów online

Repozytorium dokumentów

Moduł funkcjonalny z zaawansowanymi mechanizmami indeksowania treści oraz wyszukiwania dokumentów.

Precyzyjne narzędzie wyszukiwania

Dzięki "rozumieniu" zawartości dokumentu, rozumieniu intencji zapytania i potrzeb użytkownika, system trafnie typuje interesujące dokumenty.
Narzędzie do analizy zachowań klientów online
bi ECM - Specyfikacja techniczna

Cechy

OCR

Rozpoznawanie tekstu z obrazu.

Metadane

Wydobywanie metadanych, słów kluczowych,
encji nazwanych.

Automatyczne katalogowanie

Zautomatyzowane katalogowanie dokumentów (na podstawie kategorii definiowanych elastycznie przez użytkownika).

Rekomendacje

Rekomendacje dokumentów na bazie zachowania użytkowników.

Wydobywanie treści

Inteligentne wydobywanie treści dokumentu (automatyczne podpowiadanie słów kluczowych opisujących dokument).

Repozytorium

Trwałe repozytorium dokumentów wraz z podglądem stron.

Wyszukiwanie

Pełnotekstowe wyszukiwanie z uwzględnieniem literówek, negacji, dopełnień słów lub metadanych.

Historia

Pełna historia aktywności użytkownika.

Tagowanie

Możliwość tagowania dokumentów i edycji metadanych przez użytkownika.

Automatyczne streszczenie

Automatyczne streszczenie dokumentów pozwalające wydobyć z obszernych dokumentów najbardziej istotny kontekst.

Korzyści biznesowe

Skrócenie czasu wyszukiwania treści i kontekstu, dzięki wykorzystaniu cech dokumentu.
Precyzyjne typowanie interesujących dokumentów, dzięki "rozumieniu" zawartości dokumentu, intencji zapytania i potrzeb użytkownika.
Eliminacja nadmiarowego nakładu pracy na dokumenty już wytworzone, poprzez wykrywane duplikatów i dokumentów podobnych.
Oszczędność czasu na opisanie dokumentów, dzięki automatycznemu wydobywaniu słów kluczowych, pojęć nazwanych, generowaniu streszczenia oraz klasyfikacji.
Scentralizowanie dostępu do rozproszonych zasobów informacyjnych, poprzez integrację z powszechnie używanymi narzędziami do zarządzania treścią.
Redukcja obszaru niepewności w procesie podejmowania decyzji dzięki wydobyciu danych z obszaru dark-data.*
Wg. Raportu IDC 2017, „IDC PlanScape: Data Intelligence Software for Data Governance”, duża część czasu poświęcona na zarządzanie danymi to czas zmarnowany na czynności niezwiązane bezpośrednio z zawartością merytoryczną danych. Pracownicy nie są w stanie sprawnie znaleźć, porównać, przygotować i chronić dane. Według IDC, tylko na czynności związane z przygotowaniem oraz wyszukaniem danych, pracownicy marnują w ciągu tygodnia średnio 8 godzin i 24min.
Rozwiązanie bi ECM adresuje te problemy i wspomaga zarządzanie informacją
Image

Jakie korzyści dla Twojej organizacji
może dać biECM?

Zostaw nam wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą, aby pokazać możliwości produktu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie
oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełną treść Klauzuli Informacyjnej.