Analityka
Biznesowa

Kompleksowe usługi w zakresie analityki biznesowej,
wdrażania rozwiązań BI dla centrów raportowania,
budowy hurtowni danych.

Usługi Business Intelligence

Audyt

Ocena aktualnego stanu przedsiębiorstwa na różnych poziomach szczegółowości, z wykorzystaniem najbardziej adekwatnych miar i wskaźników.

Systemy Business Intelligence

Analityka Biznesowa obejmująca ocenę aktualnego stanu przedsiębiorstwa na różnych poziomach szczegółowości.

Oferujemy wsparcie przy predykcji możliwych scenariuszy rozwojowych czy wyszukiwanie odchyleń pomagające znajdować anomalie w funkcjonowaniu firmy i ich eliminację.
Świadczymy zaawansowane usługi analizy danych
i ich wizualnej prezentacji w oparciu o system Business Intelligence tj. Microsoft Power BI, Qlik Sense, 
Oracle Analytics oraz Tableau.

Scenariusze rozwojowe

Wsparcie przy predykcji możliwych scenariuszy rozwojowych czy wyszukiwanie odchyleń pomagające znajdować anomalie
w funkcjonowaniu firmy i ich eliminację.

Migracje rozwiązań BI

Przeprowadzamy audyty istniejących kompleksowych systemów Business Intelligence pod kątem wydajności, zgodności ze sztuką i efektywności finansowej. W ramach analizy rekomendujemy optymalne ścieżki rozwoju centrów raportowych uwzględniając najlepsze obecnie dostępne rozwiązania BI oraz narzędzia zarządzania hurtownią danych. Sprawnie przeprowadzamy projekty migracji między platformami lub optymalizacji użytkowanych rozwiązań Business Intelligence.

Bezpieczeństwo danych w bazach Oracle

Wdrażamy dedykowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa baz danych opartych o rozwiązania Oracle. Oferujemy audyty baz danych Oracle pod kątem bezpieczeństwa i wydajności. Implementujemy rozwiązania dostosowujące bazy danych do wymagań narzuconych przez RODO. Kompleksowo zabezpieczamy bazy Oracle przed kradzieżą danych, nawet w przypadku, gdy przestępcy uzyskają dostęp  do backupu bazy.

Wsparcie rozwiązań BI i szkolenia

Oferujemy wsparcie dla istniejących rozwiązań Business Intelligence dla wszystkich wiodących technologii na rynku
(MS Power BI, Qlik, Tableau, Oracle Analytics, Cognos). Dostosowujemy parametry wsparcia do indywidualnych potrzeb Klientów. Zapewniamy krótkie czasy reakcji
i doświadczonych specjalistów realizujących wsparcie,
zarówno przy problemach technicznych jak i w przypadku
pytań użytkowników systemów BI. Szkolimy twórców
raportów w zakresie korzystania z systemów Business Intelligence, platform raportowych, budowy raportów
i modeli danych.

Kontakt z ekspertem

Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola