Przekształcaj dane 
w wiedzę

Rozwiązanie DoRIS do analizy tekstu ułatwiające dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy zgromadzonej w postaci nieustrukturyzowanych dokumentów, składowanych w zasobach lokalnych oraz w chmurach prywatnych i publicznych.

  • Produkty

Zawsze znajduj informacje, których szukasz

Precyzyjne dotarcie do dokumentów zawierających odpowiedź na Twoje pytania.

Skracaj czas wyszukiwania treści i kontekstu.
Scentralizuj dostęp do rozproszonych zasobów informacyjnych.
Precyzyjne typuj interesujące dokumenty.
Wyeliminuj nadmiarowy nakład pracy na dokumenty już wytworzone.

DoRIS

Document Repository Intelligent Search

DoRIS to zaawansowany system, który dzięki mechanizmom sztucznej inteligencji
i uczenia maszynowego trafnie typuje przeszukiwane dokumenty
w repozytorium, selekcjonuje ich treść oraz nadaje unikalne atrybuty. 
Pozwala organizacjom na przejście z ręcznej, czasochłonnej pracy 
na automatyczne czytanie tekstu i podejmowanie szybkich decyzji.

Korzyści wdrożenia

Skrócenie czasu wyszukiwania treści
i kontekstu, dzięki wykorzystaniu cech dokumentu.

Precyzyjne typowanie interesujących dokumentów, dzięki "rozumieniu" zawartości dokumentu, intencji zapytania i potrzeb użytkownika.

Eliminacja nadmiarowego nakładu pracyna dokumenty już wytworzone, poprzez wykrywanie duplikatów
i dokumentów podobnych.

Oszczędność czasu na opisanie dokumentów, dzięki automatycznemu wydobywaniu słów kluczowych, pojęć nazwanych, generowaniu streszczenia oraz klasyfikacji.

Scentralizowanie dostępu do rozproszonych zasobów informacyjnych, poprzez integrację z powszechnie używanymi narzędziami do zarządzania treścią.

Redukcja obszaru niepewności w procesie podejmowania decyzji dzięki wydobyciu danych z obszaru dark-data.*

 

Funkcjonalności DoRIS

OCR
Rozpoznawanie tekstu z obrazu.

Metadane
Wydobywanie metadanych, słów kluczowych, encji nazwanych.

Rekomendacje
Rekomendacje dokumentów na bazie zachowania użytkowników.

Automatyczne streszczenie
Automatyczne streszczenie dokumentów pozwalające wydobyć najbardziej istotny kontekst.

Wydobywanie treści
Inteligentne wydobywanie treści dokumentu (automatyczne podpowiadanie słów kluczowych opisujących dokument).

 

Historia
Pełna historia aktywności użytkownika.

Repozytorium
Trwałe repozytorium dokumentów wraz z podglądem stron.

Wyszukiwanie
Pełnotekstowe wyszukiwanie z uwzględnieniem literówek, negacji, dopełnień słów lub metadanych.

Tagowanie
Możliwość tagowania dokumentów i edycji metadanych przez użytkownika.

Automatyczne katalogowanie
Zautomatyzowane katalogowanie dokumentów (na podstawie kategorii definiowanych elastycznie przez użytkownika).

Potrzebujesz innych rozwiązań powiązanych z analityką tekstu?

Klasyfikacja dokumentu

Automatyczne przypisanie do rodzaju sprawy i uruchomienie odpowiedniego procesu obsługi dokumentu.

W firmach znajdują się ogromne ilości nieustrukturyzowanych danych (e-maile, prezentacje pdf, grafiki), które są niewykorzystane ponieważ lub wymagają ręcznego wyszukania. Automatyczna klasyfikacja dokumentów (na poszczególne kategorie) nadaje im odpowiednią strukturę, dzięki czemu nie tracisz czasu na ręczne katalogowanie /oznaczanie/, a wyszukiwanie w konkretnym katalogu danych jest znacznie łatwiejsze. 

Klasyfikacja dokumentu
Wyszukiwanie dokumentów podobnych

Wyszukiwanie dokumentów podobnych

Wyszukiwanie dokumentów zawierających treści lub frazy podobne
do wzorcowego dokumentu. 

Szybki algorytm przeszukiwania dysku pozwala na odnalezienie dokumentów podobnych,
co pozwala na wykorzystanie już istniejących treści. 
Oszczędzamy w ten sposób na pracy, którą wykonujemy tylko dlatego, że nie mamy świadomości istnienia rezultatów w danym obszarze.

Eliminacja duplikatów

Wyszukiwanie dokumentów występujących w repozytorium w wielu kopiach (duplikatów).

W repozytorium często znajduje się ogromna ilość duplikatów, które niepotrzebnie zajmują miejsce na dysku. Szybki algorytm przeszukiwania dysku pozwala ich odnalezienie i usunięcie.

Eliminacja duplikatów
Rekomendacje

Rekomendacje

Znajdź zanim zaczniesz szukać. Automatyczne i celne proponowanie użytkownikowi innych dokumentów.

Na podstawie profilu użytkownika i historii przeglądania, system wyszukuje dokumenty, którymi użytkownik może być zainteresowany lub, które mogą przydać się w wykonywaniu jego obowiązków.

Streszczenie / podsumowanie dokumentu

Maksimum treści, minimum słów – automatyczne skracanie tekstów 
do ich najważniejszych treści / zawartości.

Przeczytanie dużej ilości tekstu i dotarcie do istotnych informacji zajmuje dużo czasu 
i może być wyczerpujące. Dzięki funkcji automatycznego streszczenia, z tekstu wydobywane są tylko niezbędne informacje.

Streszczenie / podsumowanie dokumentu
Automatyczne przypisywanie słów kluczowych

Automatyczne przypisywanie słów kluczowych

Automatyczne wykrywanie słów kluczowych z obszernych baz danych i przypisanie ich do dokumentu.

Tradycyjne wyszukiwarki oparte na słowach kluczowych wprowadzanych przez użytkownika mogą być nieefektywne, ze względu na naturalną tendencję użytkowników do minimalizacji wysiłku, który nie prowadzi do rezultatów przynoszących natychmiastową korzyść. System generując słowa kluczowe wypełnia lukę związaną z opisem dokumentu. 

Wyszukiwanie poznawcze / semantyczne / według znaczenia słów

Wyszukiwanie treści nie tylko za pomocą słów kluczowych, ale z uwzględnieniem znaczenie słów. Wyszukiwarka rozumie kontekst wyszukiwanego zapytania.

Dzięki wyszukiwaniu kognitywnemu, możesz wyszukiwać treści nie ujęte bezpośrednio w samych słowach kluczowych oraz opisane przy pomocy innych niż użyte w zapytaniu frazy, np.: dokumenty zawierające semantycznie podobne słowa, pojęcia, relacje.

Wyszukiwanie poznawcze / semantyczne / według znaczenia słów

Dodatkowe funkcjonalności

Podgląd dokumentu w formie miniaturek

Podgląd dokumentu w formie miniaturek. Można zapoznać się z dokumentem bez konieczności poberaniania.

Podgląd dokumentu w formie miniaturek

Wyszukiwanie w systemach zewnętrznych

Możliwość przeszukiwania w jednym miejscu również w zewnętrznych źródłach danych - bez wychodzenia z systemu.

Wyszukiwanie w systemach zewnętrznych

Rozwiń możliwości narzędzia 

bi Data Quality Management

bi Master Data Management

Wg. Raportu IDC 2017, „IDC PlanScape: Data Intelligence Software for Data Governance”, duża część czasu poświęcona na zarządzanie danymi to czas zmarnowany na czynności niezwiązane bezpośrednio z zawartością merytoryczną danych. Pracownicy nie są w stanie sprawnie znaleźć, porównać, przygotować i chronić dane. Według IDC, tylko na czynności związane z przygotowaniem oraz wyszukaniem danych, pracownicy marnują w ciągu tygodnia średnio 8 godzin i 24min.

Rozwiązanie DoRIS adresuje te problemy i wspomaga zarządzanie informacją

Kontakt z ekspertem
[forms ID=7]