Zaawansowana analiza danych

Prognozuj na bieżąco działania biznesowe i decyduj, bazując na faktach.
Twoje dane pod kontrolą.

  • Produkty
  • biCM - System analityczno-raportowy

Zdefiniuj indywidualne miary Twoich działań biznesowych. Monitoruj i analizuj na bieżąco najważniejsze wskaźniki KPI Twojego biznesu,
aby w porę reagować kiedy wskaźniki przekroczą określone indywidualnie wartości progowe.

bi Controlling Management

Autorskie rozwiązanie wspomagające planowanie, prognozowanie i monitorowanie wskaźników KPI

Mobilny dostęp - dzięki wykorzystaniu technologii WEB, najbardziej aktualne wskaźniki KPI masz zawsze pod ręką,
a powiadomienia otrzymasz bezpośrednio na swoje urządzenie.

Zoptymalizowany do skali i potrzeb odbiorcy model licencjonowania:

  • on premise 
  • subskrypcja

widok aplikacji mobilnej
Ipad - widok

Korzyści wdrożenia

Wspieranie funkcji decyzyjnych
i koordynacyjnych w procesie podejmowania decyzji.

Powiadamianie i wczesne ostrzeganie o pogarszających
się wskaźnikach biznesowych.

Wsparcie działów odpowiedzialnych za zarządzanie łańcuchem dostaw
i produkcją.

Dystrybucja dowolnych analiz danych i informacji o planie
i wykonaniu budżetu.

Bieżąca kontrola podstawowych wskaźników efektywności finansowej i operacyjnej.

Minimalny czas potrzebny
na wdrożenie i uruchomienie rozwiązania.

 

Cechy systemu

Multisystemowe środowisko pracy

Możliwość integracji różnych źódeł danych, hurtowni, kostek OLAP, DataMartów, ustrukturyzowanych plików txt, csv, xls.

Alerty i powiadomienia

Powiadomienia Push wysyłane bezpośrednio na wskazane urządzenie mobilne lub w postaci e-mail na skrzynkę odbiorcy.

Dynamiczne raporty

Na bieżąco aktualizowane raporty i analizy BI z możliwością drążenia szczegółów.

Zróżnicowanie ról

Możliwość integracji różnych źródeł danych, hurtowni, kostek OLAP, DataMartów.

Elastycznie definiowane wskaźniki KPI

Duża swoboda w definiowaniu wskaźników KPI, jak również miar i wymiarów analiz. Możliwość kalkulacji własnych miar w oparciu o wyliczone wcześniej wskaźniki.

Skalowalna architektura

Wydajna i w pełni skalowalna architektura klient-serwer dostosowana do potrzeb odbiorcy.

bi CM - Specyfikacja techniczna

Nieograniczona liczba wskaźników

Nieograniczona liczba wskaźników KPI

W zależności od wymagań i potrzeb masz nieograniczoną możliwość definiowania
wskaźników KPI oraz kalkulacji szczegółowych miar i wymiarów w ramach przyjętej
hierarchii, dopasowanej do struktury twojej firmy.

Analiza danych i raportowanie trendów

Dzięki dynamicznym raportom i wykresom zobrazujesz nie tylko bieżący stan
najważniejszych wskaźników KPI, ale także przeprowadzisz analizę danych
i trendów i na tej podstawie określisz prognozę przyszłych wyników.

Analiza raportów
Zobrazowanie wyników na mapach odzwierciedlających strukturę geograficzną

Zobrazowanie wyników na mapach

Dzięki nowoczesnym raportom oraz przyjętej hierarchii,
możesz odczytać wskaźniki KPI w postaci map obszarów geograficznych
dostosowanych do struktury terenowej i organizacyjnej twojej firmy.

Powiadomienia i alerty

Aby monitorować osiągnięcie lub przekroczenie ustalonych wartości
progowych możesz definiować alerty indywidualnie dla każdego wskaźnika.
Alerty w postaci powiadomień Push otrzymasz bezpośrednio na urządzenie
mobilne lub mailem na twoją skrzynkę pocztową.

Powiadomienia i alerty
Definiowanie ról i hierarchii controllingowych

Definiowanie ról i hierarchii controllingowych

W zależności od wymagań, hierarchii użytkowników i indywidualnych potrzeb
bi Controling Manager zapewni tobie selektywny dostęp do wybranych wskaźników
i informacji w ściśle określonym zakresie, np. ograniczonym do wybranego działu,
dywizji, regionu geograficznego twojej firmy.

Integracja z narzędziami bi DQM i bi MDM

Dzięki optymalnej współpracy z narzędziami do analizy jakości danych (bi DQM) oraz integracji danych podstawowych z wielu różnych źródeł (bi MDM),
system bi Controlling Management pozwala optymalnie wykorzystać cenne zasoby informacyjne przedsiębiorstwa
oraz minimalizować ryzyko niespójności i nieprawidłowości w danych źródłowych.

Kontakt z ekspertem

+48
Szukaj

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełna treść Klauzuli Informacyjnej.

    Wyślij wiadomość