Zaawansowana analiza danych

Prognozuj na bieżąco działania biznesowe i decyduj, bazując na faktach.
Twoje dane pod kontrolą.

  • Produkty
  • biCM - System analityczno-raportowy

Zdefiniuj indywidualne miary Twoich działań biznesowych. Monitoruj i analizuj na bieżąco najważniejsze wskaźniki KPI Twojego biznesu, aby w porę reagować kiedy wskaźniki przekroczą określone indywidualnie wartości progowe.

bi Controlling Management

Autorskie rozwiązanie wspomagające planowanie, prognozowanie
i monitorowanie wskaźników KPI

Mobilny dostęp - dzięki wykorzystaniu technologii WEB, najbardziej aktualne wskaźniki KPI masz zawsze pod ręką,ca powiadomienia otrzymasz bezpośrednio na swoje urządzenie.
 

Zoptymalizowany do skali i potrzeb odbiorcy model licencjonowania:

  • on premise 
  • subskrypcja

widok aplikacji mobilnej
Ipad - widok

Korzyści wdrożenia

Wspieranie funkcji decyzyjnych i koordynacyjnych w procesie podejmowania decyzji.

Powiadamianie i wczesne ostrzeganie o pogarszających się wskaźnikach biznesowych.

Wsparcie działów odpowiedzialnych za zarządzanie łańcuchem dostaw
i produkcją.

Dystrybucja dowolnych analiz danych i informacji o planie i wykonaniu budżetu.

Bieżąca kontrola podstawowych wskaźników efektywności finansowej i operacyjnej.

Minimalny czas potrzebny na wdrożenie i uruchomienie rozwiązania.

Nieograniczona liczba wskaźników

Nieograniczona liczba wskaźników KPI

W zależności od wymagań i potrzeb masz nieograniczoną możliwość definiowania wskaźników KPI oraz kalkulacji szczegółowych miar i wymiarów w ramach przyjętej hierarchii, dopasowanej do struktury twojej firmy.

Analiza danych i raportowanie trendów

Dzięki dynamicznym raportom i wykresom zobrazujesz nie tylko bieżący stan najważniejszych wskaźników KPI, ale także przeprowadzisz analizę danych i trendów i na tej podstawie określisz prognozę przyszłych wyników.

Analiza raportów
Zobrazowanie wyników na mapach odzwierciedlających strukturę geograficzną

Zobrazowanie wyników na mapach

Dzięki nowoczesnym raportom oraz przyjętej hierarchii,
możesz odczytać wskaźniki KPI w postaci map obszarów geograficznych dostosowanych do struktury terenowej i organizacyjnej twojej firmy.

Powiadomienia i alerty

Aby monitorować osiągnięcie lub przekroczenie ustalonych wartości progowych możesz definiować alerty indywidualnie dla każdego wskaźnika.
Alerty w postaci powiadomień Push otrzymasz bezpośrednio na urządzenie mobilne lub mailem na twoją skrzynkę pocztową.

Powiadomienia i alerty
Definiowanie ról i hierarchii controllingowych

Definiowanie ról i hierarchii controllingowych

W zależności od wymagań, hierarchii użytkowników i indywidualnych potrzeb bi Controling Manager zapewni tobie selektywny dostęp do wybranych wskaźników
i informacji w ściśle określonym zakresie, np. ograniczonym do wybranego działu, dywizji, regionu geograficznego twojej firmy.

bi CM - Specyfikacja techniczna

Integracja z narzędziami bi DQM i bi MDM

Dzięki optymalnej współpracy z narzędziami do analizy jakości danych (bi DQM) oraz integracji danych podstawowych z wielu różnych źródeł (bi MDM), system bi Controlling Management pozwala optymalnie wykorzystać cenne zasoby informacyjne przedsiębiorstwa oraz minimalizować ryzyko niespójności i nieprawidłowości w danych źródłowych.

Kontakt z ekspertem

Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

+48
Szukaj

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez BI Insight S.A. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej.          Klauzula informacyjna.