Data Quality Management
Zarządzanie jakością danych

Kontroluj jakość danych, aby w pełni wykorzystać ich potencjał, unikać ryzykownych decyzji i oszczędzać pieniądze.

Zbuduj strategię zarządzania jakością danych w organizacji wybierając specjalistyczne narzędzie pozwalające na sformalizowanie i określenie spójnych zasad zarządzania jakością danych.

bi DQM

Kompleksowe rozwiązanie do monitorowania przepływu danych, wykrywania nieprawidłowości oraz mierzenia i poprawy jakości danych i procesów.

Monitoruj i zarządzaj jakością danych

 • Systematyczne i w pełni zautomatyzowane uruchamianie mechanizmów kontroli danych w wielu systemach źródłowych.
   
 • Wykrywanie nieprawidłowości, natychmiastowe raportowanie błędów oraz alertowanie w przypadku błędów krytycznych.
   
 • Obsługa danych podstawowych, transakcyjnych i procesów biznesowych. Identyfikowanie odpowiedzialności za błędy.
   
 • Łatwa i powtarzalna implementacja zaawansowanych kontroli danych z wykorzystaniem re-używalnych typów testów.

12 typów testów

Możliwość definiowania, modyfikowania i przeglądania testów opartych o parametry wprowadzone przez użytkownika.

Automatyzacja testów

W pełni zautomatyzowane przeprowadzanie testów, zapewniające zoptymalizowane i wielowątkowe weryfikacje na dużych zbiorach danych.

Dashboard’y

Graficzna prezentacja wyników przeprowadzonych testów w postaci dynamicznych raportów z możliwością agregacji i analizy trendów.

Automatyczna dystrybucja informacji

Zautomatyzowana wysyłka raportów na adresy e-mail wskazanych użytkowników i właścicieli biznesowych.

Wielosystemowe środowisko testów

Możliwość podłączenia oraz testowania danych pochodzących z różnych źródeł.

Zróżnicowanie ról

Wbudowany system uprawnień dla poszczególnych użytkowników i ról w procesie weryfikacji.

Korzyści wdrożenia

Zwiększenie przychodów firmy poprzez poprawę jakości obsługi klientów, zapewnienie bezbłędnych rozliczeń z kontrahentami, czy podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o sprawdzone dane.

Zapewnienie zgodności z regulacjami (Rekomendacja D.8, Solvency 2, regulacje UOKiK, RODO, AML).

Zapewnienie bezpiecznych, poprawnych i w pełni monitorowanych procesów zasilania i przepływu danych pomiędzy różnymi systemami i bazami danych.

 

Określenie odpowiedzialności za jakość najważniejszych danych.

Potrzebujesz zobiektywizowanej miary pokazującej czy Twoje dane mają dobrą czy złą jakość?

Funkcjonalności bi DQM

Pulpit użytkownika

Pulpit użytkownika

Główny panel systemu pozwalający na bezpośredni dostęp do wyników wykonanych testów w postaci graficznego dashboardu oraz dynamicznych raportów z możliwością drążenia szczegółów.

Konsola Administracyjna

Panel przeznaczony dla administratora systemu bi DQM,
pozwalający na techniczną parametryzację środowiska przetwarzania, budowania modelu hierarchii testów, dodawania nowych użytkowników oraz nadawania uprawnień do wybranych funkcji systemu, definiowania źródeł danych podlegających testowaniu.

Konsola Administracyjna
Rezpozytorium testów

Repozytorium testów

Zbiór wszystkich testów zawierający szczegółową definicję testu według jednej z 12 kategorii, pogrupowane w trzystopniową hierarchię:

 • Obszar biznesowy
 • Podobszar biznesowy
 • Data Quality Event

Moduł wyzwalania testów

Panel umożliwiający dostęp do parametryzacji harmonogramów uruchamiania poszczególnych testów, grup testów zgromadzonych w obszarach biznesowych, podobszarach, eventach oraz rozłożonych w indywidualnych koszykach.

Moduł wyzwalania testów
Moduł konfiguracyjny

Moduł konfiguracyjny

Główny panel konfiguracyjny testów zawierający:

 • sekcję definicji testów według jednej z 12 kategorii,
 • sekcję kwalifikowania testu do odpowiedniego obszaru, podobszaru, eventu oraz koszyka.

bi DQM - Specyfikacja techniczna

Rozwiń możliwości bi DQM

Sprawdzaj jakość danych wyświetlanych raporcie, dzięki integracji z bi Reports Daily

Zapewnij skonsolidowane źródła danych podstawowych, dzięki integracji z bi Master Data Management

Chcesz uzyskać dokładniejsze, spójne, kompletne i aktualne dane?

Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

+48
Szukaj

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez BI Insight S.A. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej.          Klauzula informacyjna.