Master Data Management
Zarządzanie danymi podstawowymi

Zarządzaj danymi podstawowymi. Integruj dane podstawowe z wielu źródeł.

Zapewnij skonsolidowane źródła danych podstawowych o klientach, produktach i relacjach między jednostkami i czerp z nich wiedzę najwyższej jakości.

bi MDM

Scentralizowane repozytorium stanowiące wiarygodne źródło danych podstawowych,
niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu.

Master Data Management

Zarządzanie danymi podstawowymi

System umożliwiający zarządzanie danymi podstawowymi.

Spełniaj funkcje konsolidacji, synchronizacji i ujednolicenia
danych podstawowych, przetwarzanych w różnych aplikacjach 
i rozproszonych systemach w całej organizacji.

Scentralizowany dostęp

Dzięki centralnemu repozytorium masz zapewniony dostęp do do rozproszonych zasobów informacyjnych.

Zarządzanie z jednego miejsca

Pozwala na natychmiastową detekcję niespójności danych podstawowych w różnych systemach.

Optymalizacja kosztów

Automatyzacja procesów łączenia danych minimalizuje nakład pracy ręcznego uspójniania różnych źródeł danych.

Jakość i wiarygodność danych

Podniesienie jakości i wiarygodności danych dzięki automatycznemu uzupełnianiu braków danych.

Zarządzanie zgodami

Centralny rejestr klientów zapewniający zgodność z wymaganiami RODO.

Golden rekord klienta

Jeden widok na rozproszone dane wszystkich klientów.

Skonsoliduj swoje najważniejsze dane

Integracja i agregacja danych z systemów źródłowych, rozproszonych i niespójnych.

Utworzenie skonsolidowanego rekordu - identyfikacja danych na poziomie całej organizacji.

Centralny rejestr zgód marketingowych i sprzeciwów.

Normalizacja i deduplikacja danych - zapewnienie
wysokiej jakości i powtarzalności dzięki wsparciu metod Machine Learning.

Czyszczenie, standaryzacja i wzbogacanie danych - podnoszenie jakości danych oraz wzbogacanie danymi referencyjnymi z rejestrów zewnętrznych i otwartych danych.

Realizacja wniosków RODO, zarządzanie zgodami marketingowymi i sprzeciwem klientów, anonimizacja danych.

Selektywne zarządzanie dostępami do wybranych danych przez użytkowników.

Precyzyjne wyszukiwanie danych według różnych kryteriów.

Pełna ścieżka audytu wprowadzonych zmian na wszystkich etapach konsolidacji danych.

Udostępnianie master data do hurtowni, systemów analitycznych i aplikacji.

Spójna wiedza o klientach generatorem korzyści

Bogactwo danych - Master Data Management

Jedno źródło danych

Jedno źródło danych

Wszystkie dane są scentralizowane, ustrukturyzowane 
i zsynchronizowane w repozytorium. Dzięki temu zapewnisz jakość, zgodność i bezpieczeństwo swoich danych.

Decyzje oparte o wiarygodne dane

Wbudowane procesy integracji, wspierane algorytmami sztucznej inteligencji, zasilają centralną bazę danych eliminując duplikaty
i weryfikując poprawność danych w oparciu o bazy referencyjne.

Dzięki zastosowaniu metod Machine Learning, system inteligentnie rozbudowuje swoją bazę wiedzy oraz kalibruje algorytmy rozmytego łączenia danych na podstawie korekt użytkowników.

Decyzje oparte o wiarygodne dane
Łatwe zarządzanie danymi podstawowymi

Łatwe zarządzanie danymi podstawowymi

Zarządzanie relacjami biznesowymi 
(Customer Relationship Management)

Wsparcie strategicznych decyzji biznesowych 
(Controlling & BI)

Kompleksowe zarządzania danymi, procesami i rolami 
(Data Governance & Data Quality)

Zgodność z regulacjami AML i bezpieczeństwo danych wrażliwych (RODO)

Wydajna i w pełni skalowalna architektura dostosowana
do potrzeb odbiorcy.

Minimalny czas potrzebny na wdrożenie 
i uruchomienie rozwiązania.

Dogodny model licencji: 
subskrypcja lub on-premis

Rozwiń możliwości bi MDM

Dzięki optymalnej współpracy z narzędziem do analizy jakości danych bi DQM,
system bi MDM nie tylko integruje dane podstawowe z wielu różnych źródeł,
ale także pozwala optymalnie wykorzystać cenne zasoby informacyjne przedsiębiorstwa oraz minimalizować ryzyko niespójności i nieprawidłowości
w danych źródłowych.

Kontakt z ekspertem

Chciałbyś mieć wszystkie ważne informacje i dane w jednym miejscu?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

+48
Szukaj

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełna treść Klauzuli Informacyjnej.

    Wyślij wiadomość