Automatyczna 
dystrybucja raportów

Pakiet rozszerzający funkcjonalność MS Power BI Report Server

 • Produkty
 • biRD - Automatyczna dystrybucja raportów

Rozwiązanie dedykowane dla firm korzystających z MS Power BI Report Server.

Może być alternatywą dla dostępnych na rynku usług chmurowych o podobnych funkcjonalnościach. 

Nie wymaga korzystania z usług chmurowych

bi Reports Daily

 • Harmonogram generowania raportów
  Automatyczna dystrybucja raportów, oparta o indywidualne harmonogramy.
 • Możliwość wyboru jednego z dwóch formatów dostarczanych raportów:
  PDF – wizualizacje wybranych zakładek raportu w formie graficznej.
  XLSX – dane tabelaryczne i opcjonalnie - wizualizacje wybranych zakładek raportu.
 • Raporty grupowe
  Wysyłka mailem jednolitych raportów do grupy użytkowników.
 • Raporty indywidualne
  Wysyłka dedykowanych raportów, zawierających wyłącznie zakres danych przeznaczony dla konkretnego użytkownika. Ograniczanie danych w raporcie bazuje na adresie e-mail, na który wysyłany jest raport.
 • Anonimowy dostęp do wybranych raportów
   Możliwość korzystania z interaktywnych raportów w trybie anonimowym poprzez funkcjonalność serwera pośredniczącego. Udostępniane są tylko raporty wskazane przez administratora serwera raportów.
 • Raporty na firmowym portalu
   Umożliwia osadzenie raportów na stronach intranetowych 
  i internetowych i korzystanie z nich bez konieczności logowania.
 • Bezpieczeństwo
  Zapewnia zgodność z regułami poufności i ograniczonego dostępu do wrażliwych informacji.

Korzyści biznesowe

Ważne raporty na czas u użytkowników, bez konieczności generowania ich ręcznie.

Wysyłasz raporty do kogo chcesz, dokąd chcesz i tak często jak chcesz.

Wszystkie dane i raporty pozostają zamknięte bezpiecznie  w Twojej sieci.

Raporty publiczne są udostępniane wygodnie, bezpiecznie  i efektownie.

Łatwa implementacja row-level-security przez prosty  i jednoznaczny mechanizm ograniczania dostępu do danych.

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi analitycznych
i zaawansowanej logiki.

 

Lista harmonogramów

Lista harmonogramów

Przeglądaj utworzone harmonogramy 
jako kafelki lub jako listę. 
Ikony prezentują typ dokumentu (PDF / XLSX) 
oraz to czy raport jest indywidualny czy grupowy

Definicja harmonogramu

Wyszukiwanie dokumentów występujących w repozytorium w wielu kopiach (duplikatów). 
W repozytorium często znajduje się ogromna ilość duplikatów, które niepotrzebnie zajmują miejsce na dysku. Szybki algorytm przeszukiwania dysku pozwala ich odnalezienie i usunięcie.

Definicja harmonogramu
Konfiguracja harmonogramu

Konfiguracja harmonogramu

 • Wskaż raport i zakładki, które chcesz zaprezentować.
 • Wybierz częstotliwość generowania raportu. 
 • Zdecyduj, czy raport ma zawierać dane ograniczone (raport indywidualny) czy wszyscy odbiorcy zobaczą te same dane (raport grupowy).

AUTOMATYCZNA WYSYŁKA RAPORTÓW ZA POMOCĄ BI REPORTS DAILY

Wysyłaj raporty do kogo chcesz, dokąd chcesz i tak często jak chcesz.
Miej pewność, że ważne raporty dotrą na czas do wybranych użytkowników, bez konieczności generowania ich ręcznie.

Integracja z narzędziem bi DQM

Potrzebujesz sprawdzić jakość danych wyświetlanych raporcie, a nie jedynie jakość danych w bazie?
Dzięki integracji bi ReportsDaily i biDQM jest taka możliwość:

 • Raport będzie generowany cyklicznie, w oparciu o harmonogram w bi Reports Daily.
 • Dane przetworzone przez model w raporcie, dokładnie tak jak widzi je odbiorca raportu, zostaną zapisane na potrzeby weryfikacji.
 • Aplikacja bi DQM porówna  je z danymi źródłowymi standardowym testem.
 • Teraz masz pewność, że codziennie do użytkowników trafia precyzyjny i aktualny raport.

Kontakt z ekspertem

+48
Szukaj

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej BI Insight S.A. Pełna treść Klauzuli Informacyjnej.

  Wyślij wiadomość