Dojrzały Data Governance w multisystemowym środowisku

Przedsiębiorstwa na różnym etapie rozwoju korzystają z wielu systemów mających za zadanie usprawnić pracę poszczególnych działów. Dlatego jedną z najistotniejszych kwestii w takiej sytuacji jest odpowiednie zintegrowanie ze sobą przetwarzanych przez nie danych. Z pomocą przychodzą narzędzia Data Governance, które są dedykowane multisystemowemu środowisku.

 

Multisystemowe środowisko pracy – podstawowe problemy.

Przepływ informacji w rozwijających się przedsiębiorstwach opiera się na dedykowanych systemach biznesowych. Systemy CRM (Customer Relationship Management) pozwalają zarządzać relacjami z klientami, wspomagając działy handlowe w prowadzeniu skutecznego procesu sprzedażowego. Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) z kolei pozwalają zarządzać przedsiębiorstwem od wewnątrz poprzez kompleksowy system powiązanych dokumentów księgowych, magazynowych oraz danych niezbędnych do przeprowadzania analiz biznesowych.

Oprócz powyższych, w przedsiębiorstwach działają również mniej lub bardziej zintegrowane systemy zarządzające m.in. logistyką, analizą ruchu internetowego czy procesami wewnętrznymi. Każdy z nich gromadzi oraz przetwarza konkretne informacje, co z jednej strony wspomaga i przyspiesza rozwój firmy (automatyzując konkretne działania), a z drugiej może powodować szereg problemów.Działając w tak rozproszonym, multisystemowym środowisku firmy zmagają się z wieloma utrudnieniami:

 

> rozproszenie informacji na temat klientów i transakcji w różnych narzędziach i aplikacjach biznesowych,

> niejasny model architektoniczny i biznesowy gromadzonych danych,

> brak ujednoliconej struktury posiadanych danych oraz wspólnych definicji,

> niekompletne lub nieaktualne (a w konsekwencji różniące się między poszczególnymi systemami) zestawy danych przetwarzane w różnych systemach.


Wielosystemowe środowisko pracy niesie ze sobą poważne zagrożenia dla integralności i jakości firmowej bazy danych. Z tego powodu konieczne jest zdefiniowanie jednolitych zasad zarządzania danymi opisanych wspólną polityką Data Governance oraz implementacja wspierających ją narzędzi służących skatalogowaniu rozproszonych zbiorów informacji, ale także zintegrowaniu ich w spójną, biznesowo użyteczną informację.


Wdrożenie Data Governance w multisystemowym środowisku.

Data Governance to rozwiązanie zdobywające z każdym rokiem coraz większą popularność w przedsiębiorstwach nastawionych na regularny wzrost.
 

Ilość posiadanych przez firmy informacji oraz bardziej restrykcyjne regulacje związane z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem (RODO, AML, PSD2) sprawiają, że usystematyzowane zarządzanie danymi, ich jakością, definicjami oraz procesami wykorzystania danych, staje się jednym z kluczowych działań wewnątrz przedsiębiorstwa.
 

Z pomocą przychodzą konkretne rozwiązania informatyczne zapewniające stały monitoring danych oraz pozwalające integrować je pomiędzy poszczególnymi systemami, wzbogacać i uzupełniać ich zawartość, a także kategoryzować i definiować biznesowe przeznaczenie. 
W multisystemowym środowisku funkcje te spełniają rozwiązania klasy MDM oraz DQM. bi Master Data Management – jest jednym z nowatorskich rozwiązań spełniających te wymagania. Rozwiązanie to zapewnia szereg korzyści, wśród których wyróżnić możemy m.in.:

> skonsolidowanie danych pochodzących z różnych systemów dziedzinowych,

> automatyczne uzupełnianie brakujących danych oraz wzbogacanie danymi z wywiadowni oraz danymi z otwartych rejestrów zewnętrznych,

> zarządzanie jakością oraz spójnością przetwarzanych przez przedsiębiorstwo informacji.

 

Jeśli w swojej firmie wykorzystujesz rozproszone systemy wspierające pracę różnych działów biznesowych i operacyjnych, rozwiązania takie jak bi Master Data Management zapewnią Ci niezbędne wsparcie w zakresie integracji i utrzymania najwyższej jakości Twoich danych, przyczyniając się do skuteczniejszego działania Twoich pracowników w oparciu o zweryfikowaną i kompletną wiedzę na temat klienta. 


Zapraszamy do skorzystania z oferty BI Insight zarówno w zakresie metodologii Data Governance, jak też i niezbędnych narzędzi technologicznych oraz wiedzy eksperckiej, niezbędnej do ich implementacji. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać szczegółową ofertę. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na każde pytanie i pomogą dopasować zestaw narzędzi do potrzeb Twojej firmy.

 

>>> Poznaj elementy Data Governance >>>

  • Wiedza
  • Blog
  • Dojrzały Data Governance w multisystemowym środowisku