Jak wykorzystać Business Intelligence w rozwoju biznesu?

Analityka biznesowa to niezwykle ważne narzędzie z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa. Pozwala na bieżąco sprawdzać efektywność podejmowanych działań i często przewidywać nadchodzącą sytuację rynkową. Dlatego zaawansowane systemy Business Intelligence są w obecnych czasach niezwykle ważne dla zapewnienia prawidłowej ścieżki rozwoju biznesowego każdej firmy.

 

Czym jest Business Intelligence?
Nim wejdziemy głębiej w temat zależności między rozwojem firmy a stosowaniem Business Intelligence, warto wyjaśnić sobie jedną kwestię – czym w ogóle owo Business Intelligence jest?

Mówiąc najprościej, BI to specjalne narzędzie pozwalające analizować kluczowe dla przedsiębiorstwa dane pozyskiwane z wielu różnorakich źródeł. Dane te trafiać mogą do systemu zarówno z wewnętrznie używanych rozwiązań (np. Google Analytics lub informacje zbierane i przetwarzane w systemach klasy ERP), jak i zewnętrznych źródeł, tzw. hurtowni danych – zbierających i przetwarzających informacje biznesowe na szeroką skalę.
 

Wszystkie kluczowe dane w jednym miejscu
Zasadnicze działanie systemów BI opiera się na pozyskiwaniu danych z rozmaitych źródeł, a następnie zestawianiu ich w jednym miejscu. Takie działanie znacznie ułatwia pracę analitykom, którzy są w stanie skuteczniej operować na wstępnie przetworzonych danych, porównując je ze sobą, dzięki możliwościom jednego narzędzia.

Czytelne raporty
Znaczącą zaletą systemów BI jest możliwość generowania w czasie rzeczywistym czytelnych raportów na podstawie przekazywanych z innych systemów danych. Dzięki temu przy pomocy grafów, tabel czy wykresów w bardzo przystępny sposób przedstawiają obecny stan przedsiębiorstwa. Dzięki graficznej, uporządkowanej formie, przygotowanie kompletnego raportu dla zarządu jest szybsze, a sam dokument jest znacznie bardziej czytelny.

Analiza efektywności działań
Nowoczesne systemy Business Intelligence, wykorzystując możliwości automatycznej pogłębionej analityki, są w stanie samodzielnie (na podstawie zebranych informacji) wyciągać wnioski dotyczące obecnej kondycji firmy oraz podejmowanych przez nią działań. Błyskawiczna ocena efektywności pozwala dostrzec potencjalne zagrożenia, nim te staną się faktycznym problemem mogącym wyhamować rozwój przedsiębiorstwa.

 

Wyszukiwanie trendów rynkowych
Działające obecnie na rynku systemy BI coraz częściej budowane są w oparciu o uczenie maszynowei elementy sztucznej inteligencji, dzięki czemu samodzielnie są w stanie wyszukiwać spośród zgromadzonych danych obiecujące trendy rynkowe. Takie działanie sprawia, że narzędzie samodzielnie dostrzega coś, co mogłoby umknąć uwadze analityka, dając firmie szansę np. na zagospodarowanie ciekawej niszy czy podjęcie działań poprawiających konkurencyjność.

Narzędzia Business Intelligence – przyszłość biznesu
Żaden szanujący się generał nie wyśle swoich żołnierzy do walki bez dokładnego zwiadu okolicy. Tak samo żaden szanujący się przedsiębiorca nie podejmie kluczowych dla swojego biznesu decyzji bez wcześniejszego wykonania odpowiedniej analizy rynkowej. Dzięki zastosowaniu narzędzi Business Intelligence analizataka staje się nie tylko znacznie prostsza, ale również może zostać wykonana z uwzględnieniem o wiele większej liczby czynników, również na podstawie danych pochodzących spoza przedsiębiorstwa.

Dzięki temu obraz sytuacji rynkowej jest klarowniejszy, co z kolei pozwala podjąć kolejne kroki prowadzące do zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa biznesowego.

Aby skutecznie wdrażać narzędzia Business Intelligence w swojej firmie, warto wybrać doświadczonego partnera. Dlatego zapraszamy do kontaktu z BI Insight. Nasi specjaliści od wielu lat skutecznie implementują rozwiązania BI usprawniające działanie przedsiębiorstw i pozwalające im na znacznie szybszy wzrost.

  • Wiedza
  • Blog
  • Jak wykorzystać Business Intelligence w rozwoju biznesu?