Sztuczna inteligencja jako pomoc w wykrywaniu nielegalnych poborów energii elektrycznej

Dzięki sztucznej inteligencji codzienność staje się coraz wygodniejsza. Wykorzystanie jej na różnych polach pozwala skuteczniej wdrażać wiele rozwiązań wykorzystywanych przez naszą cywilizację. Od mechanizmów analityki biznesowej, przez systemy bankowe, a skończywszy na tak zaawansowanych zadaniach, jak np. sprawowanie kontroli nad siecią energetyczną.

 

Sztuczna inteligencja w branży energetycznej

Korzyści z wykorzystywania sztucznej inteligencji widoczne są na każdym kroku. Moduły te nie tylko analizują setki zbiorów danych w jednym momencie, ale również są w stanie wyciągać z nich wnioski pozwalające przewidywać przyszłe wydarzenia.

Dlatego SI znalazła zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest zarządzanie ogromną ilością informacji spływających z różnych źródeł. Jest ona w stanie znacznie skuteczniej niż najlepszy nawet analityk przetworzyć je oraz w bardzo krótkim czasie wygenerować na ich podstawie odpowiedni raport pozwalający na szybsze podejmowanie decyzji.
Przede wszystkim dlatego sztuczną inteligencję wdraża się w działania kluczowe dla ludzkości, m. in. w branży energetycznej.

Nowoczesne technologie pozwalające zarządzać rozbudowanym systemem dystrybucji energii są dziś w stanie jeszcze lepiej kierować przepływem prądu, jednocześnie prowadząc zaawansowane analizy jego produkcji oraz zużycia.
Prowadzi to do sytuacji, w której jesteśmy w stanie bardzo dokładnie obliczyć potrzeby oraz szybko dostarczyć energię tam, gdzie aktualnie jest najbardziej potrzebna.

 

Jak sztuczna inteligencja jest w stanie wykrywać nielegalne pobory energii?

Sztuczna inteligencja nie tylko wspomaga nas w zarządzaniu dostawami prądu, ale również jest w stanie wykrywać wszelkie nieprawidłowości w działaniu sieci.
Wiąże się to również z lokalizowaniem nielegalnych poborów będących w obecnych czasach sporym utrudnieniem dla zachowania stabilności sieci przesyłowej.
Nielegalny pobór prądu to nie tylko dodatkowe koszta jego wytworzenia, ale też potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa poszczególnych węzłów sieci. Dlatego systemy analityczne wdrażane w branży energetycznej wyposaża się w elementy SI mające za zadanie dogłębne analizowanie infrastruktury i wykrywanie wszelkich anomalii mogących być skutkiem nielegalnego poboru energii.

Stała analiza zużycia oraz prognozowanie w czasie rzeczywistym mają niewątpliwy udział w skuteczniejszym wykrywaniu tego typu procederów. Sztuczna inteligencja, wyliczając potencjalne zapotrzebowanie energetyczne, jest w stanie szybko lokalizować punkty, gdzie przekracza ono przewidywania lub powoduje inne niezgodności z przyjętym scenariuszem. Dzięki temu system jest w stanie „oflagować” dany fragment sieci przesyłowej i przekazać operatorowi informację o potencjalnym zdarzeniu wpływającym na jej integralność oraz bezpieczeństwo.
Jako że energii elektrycznej nie da się w prosty sposób magazynować, jej odpowiednia dystrybucja jest kluczowa dla bezpieczeństwa całej polityki energetycznej regionu. Nielegalne pobory prądu zaburzają delikatną równowagę, stanowiąc poważne zagrożenie dla działania całego systemu.
Z tego właśnie powodu SI przy pomocy zaawansowanych algorytmów analitycznych jest dziś w stanie skuteczniej przewidywać tego typu sytuacje i zapobiegać im oraz ich poważnym konsekwencjom.

  • Wiedza
  • Blog
  • Sztuczna inteligencja jako pomoc w wykrywaniu nielegalnych poborów energii elektrycznej