Zastosowanie uczenia statystycznego w analityce predykcyjnej

Każdy przedsiębiorca marzy o szklanej kuli, która będzie w stanie pokazać mu przyszłość. I choć przedmiot o takich właściwościach istnieje jedynie w popkulturze, dzisiejsze biznesy mają dostęp do narzędzi o niemalże podobnym działaniu. Mowa o systemach wykorzystujących analitykę predykcyjną.

 

Czym jest analityka predykcyjna?
Każde nasze działanie w sferze biznesowej powoduje określone konsekwencje. Czasami są one pozytywne, innym razem negatywne – tak naprawdę ostateczny wynik zależy od setek różnorakich czynników. Dlatego też mądry przedsiębiorca, chcąc przewidzieć, jakie efekty przynoszą jego decyzje, chce wyposażyć się w narzędzie, które umożliwi mu choćby podejrzenie potencjalnych skutków. Wykorzystując do tego celu tzw. analitykę predykcyjną jest w stanie na podstawie posiadanych danych określić, co stanie się w najbliższej przyszłości i jaki będzie miało to wpływ na jego biznes.

Analityka predykcyjna to dziedzina, dzięki której możliwe staje się skuteczne ograniczenie ryzyka w firmowej codzienności. Na jej podstawie możemy nie tylko wysnuć wnioski co do konsekwencji naszych zachowań, ale również wspomóc rozwój biznesu na wielu polach: od zaawansowanej segmentacji klientów,poprzez szukanie sposobów na ich utrzymanie, a skończywszy na wskazówkach dotyczących optymalizacji działań promocyjnych pozyskujących najlepsze jakościowo leady.
Spektrum zastosowań dla analityki predykcyjnej jest szerokie i umożliwia skuteczniejsze podejmowanie codziennych decyzji na wielu różnych szczeblach.

 

Jak działa analityka predykcyjna?
Skoro szklana kula istnieje jedynie w baśniach, to na jakiej podstawie analityka predykcyjna jest w stanie przewidzieć możliwą przyszłość?

Oczywiście, w grę wchodzą dane. Setki, tysiące a często nawet miliony wskaźników liczbowych, tworzonych przez firmy oraz instytucje każdego dnia. Odpowiednie systemy wykorzystujące analitykę predykcyjną – np. systemy klasy Business Intelligence – są w stanie pobierać te dane z wielu różnorakich źródeł, zestawiać je ze sobą i na ich podstawie wyciągać wnioski dotyczące obecnego stanu przedsiębiorstwa.

Za przepowiadanie przyszłości odpowiadają mechanizmy oparte na uczeniu statystycznym (znanym również jako uczenie maszynowe – machine learning). Są to specjalnie tworzone algorytmy, dzięki którym na podstawie pozyskiwanych informacji możliwe staje się swoiste „uczenie” systemów BI reagowania na określone sytuacje. Jeśli taki system raz zestawi ze sobą dane, a następnie będzie na bieżąco badał ich konsekwencje, to przy kolejnych analizach jest w stanie przewidzieć skuteczniej skutki konkretnych zachowań wychodzących z wyuczonego już wzoru. Wszelkie zmiany i odchylenia od dotychczasowych norm również są zapamiętywane, aby przewidywanie z każdą kolejną analizą stawało się coraz dokładniejsze.

 

Uczenie statystyczne pozwala więc w toku prowadzonych działań biznesowych „uczyć” systemy Business Intelligence określonego reagowania na konkretne zestawy danych. Wykorzystuje się to w wielu sytuacjach, m. in.:

- rekomendacjach produktów – analiza dotychczasowych zachowań klientów jest w stanie skuteczniej zaproponować interesujące ich produkty w czasie zakupów,

zautomatyzowane odpowiedzi – uczenie statystyczne wspomaga kontakty z klientami m. in. poprzez generowanie automatycznych odpowiedzi na zadawane przez nich (przez chat lub e-mail) pytania

ocena ryzyka kredytowego – dzięki danym statystycznym, system BI może ocenić, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie spłacać swoje zobowiązania w terminie oraz na jak wysoki kredyt może on sobie pozwolić

przewidywanie sytuacji rynkowej – uczenie statystyczne jest w stanie przewidzieć, które produkty będą sprzedawały się najlepiej w najbliższym czasie, umożliwiając firmom handlowym wcześniejsze zatowarowanie.

 

Powyższe przykłady to tylko niewielki ułamek możliwości, jakie daje nam uczenie statystyczne w systemach BI. Dzięki tego typu narzędziom otrzymujemy własne szklane kule, z którym jesteśmy w stanie podejmować trafniejsze decyzje służące rozwojowi biznesowemu.

Chcąc skuteczniej działać w dowolnej branży, warto już dziś pomyśleć o wdrożeniu systemu Business Intelligence do swojego biznesu. Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tego typu działaniami zapraszamy do sprawdzenia oferty BI Insight. Zapewniamy kompleksowe wdrożenie, szkolenia oraz pomoc w wykorzystywaniu własnych narzędzi do przewidywania przyszłości.

  • Wiedza
  • Blog
  • Zastosowanie uczenia statystycznego w analityce predykcyjnej