Produkty i usługi NLP

Analiza, klasyfikacja i ekstrakcja informacji z danych tekstowych na dużą skalę z wykorzystaniem technologii przetwarzania języka naturalnego.

 • Obszary rozwiązań
 • NLP - Text Analytics

Poprowadzimy Cię do najbardziej produktywnego wdrożenia NLP (Natural Language Processing). Uzyskasz wgląd w dane tekstowe szybko i łatwo, korzystając z usług opartych na sztucznej inteligencji i gotowych do użycia aplikacji. Potencjalne zastosowanie przetwarzania języka naturalnego jest bardzo szerokie i może być pomocne w wielu branżach.

Czym jest technologia NLP

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) to technologia sztucznej inteligencji (AI), która umożliwia maszynie rozpoznawanie i odszyfrowywanie niuansów ludzkiego języka. Przetwarza nieustrukturyzowane dane, analizując
je pod kątem trafności, różnic w pisowni czy znaczenia semantycznego. Próbuje zrozumieć składnie gramatyczne
i relacje między słowami i frazami, tak jak robi to człowiek.

NLP jest składnikiem analizy tekstu

Analiza tekstu wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do przekształcania  nieustrukturyzowanego tekstu w dokumentach i bazach danych w celu uzyskania spostrzeżeń i wzorców.
Umożliwia organizacjom wykorzystanie ogromnej ilości informacji, jaką mają do dyspozycji, w celu podejmowania kluczowych decyzji.

Uzyskaj szczegółowe informacje dzięki technologii NLP

Od ekstrakcji informacji po analizę nastrojów.
Pomożemy Ci odkryć nowe spostrzeżenia zawarte w tekście, napędzając Twoje algorytmy NLP i modele uczenia maszynowego.

Usługi i rozwiązania oparte na przetwarzaniu języka naturalnego

Świadczymy usługi przetwarzania języka naturalnego umożliwiając analizę tekstu wykorzystywaną do analizy nastrojów, ekstrakcji informacji, rozpoznawania intencji kategoryzacji treści. Oferujemy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji przy użyciu najlepszych technik i narzędzi NLP.

Co nas wyróżnia?

Wiedza i wieloletnie, praktyczne doświadczenie (16 lat na rynku).

Głębokie zrozumienie modeli i technik monetyzacji danych.

Zespół doświadczonych specjalistów w zakresie szeroko rozumianego AI i ML.

Ścisła współpraca ze środowiskiem akademickim.
Wkład w rozwój nauki i wiedzy.

Wykorzystywanie własnych komponentów oprogramowania

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi analitycznych
i zaawansowanej logiki.

Analiza tekstu

Jeśli Twoim celem jest analiza dużych ilości danych tekstowych, w tym opinii konsumentów, poprawa jakości doświadczeń użytkowników, czy podniesienie poziomu ich zaangażowania, to rozwiązanie będzie dla Ciebie idealne. Wybieraj spośród naszych różnych produktów NLP, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb.

Generowanie streszczeń

Automatyczne generowanie fragmentu tekstu do krótszej wersji, przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych elementów informacyjnych
i znaczenia treści.

Detekcja obiektów na obrazach 

Określanie zawartości obrazów cyfrowych i jego klasyfikacja
np. czy przedstawia on człowieka, samochód czy jeszcze coś innego, ale też detekcja różnych klas obiektów na jednym obrazie. 

Ekstrakcja słów kluczowych

Automatyczne wyodrębnianie najważniejszych słów i wyrażeń
z tekstu. Odgrywa istotną rolę w lokalizowaniu i kategoryzowaniu artykułu pod kątem systemów wyszukiwania informacji.

OCR

Rozpoznawanie znaków
w dokumentach pdf lub obrazach. Pomaga zarządzać dużymi ilościami dokumentów w bardziej efektywny sposób bez potrzeby interwencji człowieka.

Wyszukiwanie synonimów

Wyszukiwanie synonimów danego słowa poprzez rozważenie jego znaczenia i kontekstu. Znajdowanie podobieństwa między zdaniami, przeszukiwanie podobnych dokumentów.

Encje nazwane

Wykrywanie i klasyfikowanie nazwanych jednostek w nieustrukturyzowanym tekście
do wstępnie zdefiniowanych kategorii, takich jak nazwiska osób, organizacje, lokalizacje itp.

Procesowanie tabel

Wyodrębnianie informacji rozłożonych w tabelach, będących częścią formularzy z zachowaniem kontekstu, kolejności i treści w obrębie pojedynczych komórek tabeli.

Dokumenty podobne

Na podstawie wydobytych
słów kluczowych, pojęć nazwanych i taksonomii języka, system odnajduje dokumenty,
o podobnej treści i zawartości kontekstowej.

Use Cases

 • Stan faktyczny: Klient z branży windykacyjnej na co dzień
  korzysta z obszernych archiwów dokumentów elektronicznych, wielostronicowych, dostępnych w różnych formatach tekstowych.

  Problem: Wydobycie oraz prawidłowe przeanalizowanie ogromnych ilości informacji nieustrukturyzowanych pozwalających
  na przeprowadzenie skutecznego dochodzenia roszczeń,
  zgodnie z prawem i procedurami wewnętrznymi.

  Rozwiązanie: Mechanizmy rozpoznawania i przetwarzania tekstu z obszernej dokumentacji windykacyjnej, pozwalają na szybkie i bezbłędne przetwarzanie dużej ilości dokumentacji w sposób zautomatyzowany, a przeszukiwanie obszernych archiwów staje się znacznie łatwiejsze i szybsze, co wydatnie wpływa na sprawność procesu odzyskiwania należności.

  NLP - cese study - branza windykacyjna
 • Problem: Ministerstwo Rozwoju - stale rosnącą liczbą informacji i dokumentów tekstowych, którymi coraz trudniej zarządzać.

  Rozwiązanie: Wdrożony został system, który pozwolił na efektywne skatalogowanie dokumentów, stworzenie mechanizmu inteligentnego wyszukiwania informacji wg kontekstu i treści oraz współdzielenie zgromadzonej wiedzy w ramach całej organizacji. W efekcie usprawniono proces przygotowywania materiałów na bazie aktualnej wiedzy.

  NLP - cese study - Ministerstwo Rozwoju
 • Problem: Duży operator energetyczny na co dzień zmaga się z rosnącą ilością reklamacji. Wobec wymogów regulacyjnych, terminowa obsługa reklamacji staje się kluczowa z punktu widzenia kosztów, generowanych przez duże zaangażowanie personelu operacyjnego, a także konieczności płacenia rekompensat klientom, których reklamacje nie zostały rozwiązane terminowo.

  Rozwiązanie: System DoRIS, bazując na analizie języka naturalnego (NLP), przetwarza nieustrukturyzowany strumień informacji w postaci dokumentów, skanów, maili, danych z formularzy internetowych, itp.
  W sposób zautomatyzowany obsługuje szereg spraw i zapytań, co pozwala na przyśpieszenie, procesu reklamacyjnego.

  Wynik: Sprawna, szybka i zautomatyzowana obsługa reklamacji pozwala nie tylko dotrzymać terminów reklamacji, ale przede wszystkim zapewnić klientom należną im atencję i załatwienie ich sprawy rzetelnie i zgodnie z oczekiwaniami, co w znacznym stopniu ogranicza koszty rekompensat.

  NLP - cese study - branza energetyczna
 • Stan faktyczny: Klient z branży developerskiej posiada obszerne, rozproszone repozytorium dokumentacji w najróżniejszych formatach: word, pdf, zestawienia xls, skany i pliki graficzne.

  Problem: Dużym wyzwaniem staje się szybkie i bezbłędne sprawdzenie kompletności dokumentacji technicznej projektu/inwestycji. Ręczna weryfikacja jest żmudna i uciążliwa, ze względu na obszerność i różnorodność dokumentów (kilkaset stron!) oraz ich wielokrotne wykorzystanie w ramach różnych projektów.

  Rozwiązanie: Wykorzystując metody NLP, system DoRIS został przetrenowany na wybranych korpusach dokumentów wchodzących w skład projektu technicznego, co pozwoliło wydobyć kluczowe informacje (numery decyzji, daty obowiązywania, kategorie dokumentów) oraz sklasyfikować dokumenty i zweryfikować kompletność całego pakietu dokumentacji.

  NLP - cese study -klasyfikacja-kategoryzacja-dokumentów
 • Stan Faktyczny: Jeden z największych banków otrzymuje od instytucji nadzorujących średnio około 1000 pism miesięcznie z żądaniem udzielenia informacji na temat swoich klientów.

  Problem: Proces ręczny jest kosztowny, ponieważ jest wykonywany przez wykwalifikowanych prawników. Jest to również czasochłonne, ponieważ przetworzenie każdego dokumentu i odszukanie informacji zajmuje nawet 72h. Wreszcie, jest omylny, ponieważ prawidłowe przygotowanie informacji zależy od wielu osób.

  Rozwiązanie: System DoRIS został przeszkolony na wszystkich możliwych wzorach zapytań i potrafi dokładnie rozpoznać kontekst zapytania.

  Wynik: Poziomy dokładności automatyzacji procesu wynoszą 98%,
  a platforma wyciągnęła wnioski z 2% przypadków narożnych
  do wykorzystania w przyszłości.
  Czas obiegu dokumentów skrócił się z trzech dni do zaledwie kilku minut, podnosząc poziom jakości przygotowanej informacji.

   

  NLP - automatyzacja zapytań wg kontekstu

Dlaczego technologia NLP może być pomocna w rozwoju biznesu?

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) to technologia, która pozwala komputerom „zrozumieć” ludzki język i działać zgodnie z wezwaniem
do działania. Asysta głosowa (rozpoznawanie mowy) i chatboty
to najpopularniejsze zastosowania NLP, ale to nie wszystko. Technologia ta oferuje firmom wiele korzyści na wiele sposobów - od analizy rozmów i obsługi klienta po przegląd systemów, zamówienia
i cięcia kosztów.

Element „przetwarzania” oznacza, że ​​informacje tekstowe można zrozumieć w ich kontekście, a intencję można odróżnić
od nieustrukturyzowanych danych. Jest to potężna zdolność poznawcza, która wspiera wiele procesów biznesowych.
Pozwól nam poprowadzić Cię do najbardziej produktywnego wdrożenia NLP, biorąc pod uwagę obszar Twojego działania.


Buduj swój biznes z wartościowymi danymi

Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

+48
Szukaj

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez BI Insight S.A. w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedstawienia oferty marketingowej. Klauzula informacyjna.