Zasady przetwarzania danych osobowych w BI Insight S.A.

  • Rodo

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BI Insight S.A.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować na adres iodo@biinsight.pl  lub telefonicznie na numer +48 600 466 061

Państwa dane udostępnione nam na zasadzie dobrowolności w ramach prowadzonych kontaktów biznesowych będą przetwarzane w BI Insight wyłącznie w celu umożliwienia późniejszej komunikacji z Państwem w reakcji na przesłane do nas zapytania lub w celu realizacji aktywnych zleceń.

Zakres przetwarzanych danych jest ograniczony do wskazanych w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej lub do umieszczonych na przekazanych nam Państwa wizytówkach biznesowych. Link do pełnej treści klauzuli informacyjnej.