Wykrywanie przestępstw finansowych i oszustw

Oferujemy systemy i usługi mające na celu zapobieganie
oszustwom oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu.
Cyber Fraud & Risk Management

Cyber Fraud & Risk Management

System wspierający procesy antyfraudowe oraz przeciwdziałajacy praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Audyt AML (Anti Money Laundering)

Audyt AML (Anti Money Laundering)

Audyt zgodności programów AML z przepisami, rekomendacjami nadzorczymi i dobrymi praktykami rynkowymi.

 

Kontakt z ekspertem

Chcesz wiedzieć więcej jak możesz zapobiegać oszustwom lub zweryfikować swoje procedury i procesy AML? Zapytaj eksperta.
Proszę wypełnić wymagane pola
Proszę wypełnić wymagane pola