Gwałtowny wzrost liczby regulacji bankowych – jak im sprostać?

Zapoczątkowany w 2008 roku kryzys ekonomiczny odbił się szerokim echem w branży finansowej. Skutki jego trwania widzimy m. in. w liczbie nowych regulacji bankowych, które pojawiły się w ostatnim dziesięcioleciu. W jaki sposób jesteśmy w stanie dostosować się do tej dynamicznie zmieniającej sytuacji?

 

Kryzys ekonomiczny a nowe regulacje bankowe

Rok 2008 nie był dobrym rokiem dla finansów. We wrześniu opinia publiczna została wstrząśnięta informacją o upadku Lehman Brothers, trzy miesiące później kolejny cios przyszedł ze strony Bernarda Madoffa i wykrycia prowadzonej przez niego piramidy finansowej. Zwłaszcza to drugie wydarzenie, zdaniem wielu, było punktem zapalnym kryzysu ekonomicznego, jakiego skutki odczuwalne są do dziś.

Widoczne jest to zwłaszcza w sektorze bankowym, który, w celu ochrony przed kolejnym wydarzeniem o takiej skali, został zmuszony do wprowadzenia całej serii nowych regulacji zabezpieczających. Doprowadziło to do sytuacji, w jakiej niezbędne stały się odpowiednie narzędzia informatyczne, pozwalające skuteczniej działać w obecnej rzeczywistości.

 

Jak sprostać nowym regulacjom bankowym?

Nowe regulacje bankowe  skupiają się na trzech ważnych sferach: zabezpieczaniu transakcji, przechowywaniu informacji o transakcjachoraz raportowaniu wszystkich niezgodności z nimi związanych. Chcąc skuteczniej działać w środowisku finansowym, wiele firm musiało wdrożyć specjalne rozwiązania informatyczne, umożliwiające działanie w zgodzie ze zmieniającym się prawem. Systemy te, jak np. platforma CFRM (Cyber Fraud and Risk Management) stworzona przez firmę Bottomline Technologies, monitorują transakcjeoraz automatycznie blokują te, które nie odpowiadają wyuczonym wcześniej wzorcom.

Jednym z koniecznych elementów wszystkich systemów zgodnych z regulacjami stało się wykorzystanie sztucznej inteligencjioraz uczenia maszynowego, pozwalającego na samodzielne dostosowywanie sposobu wykrywania nieuprawnionych działań na dynamicznie zmieniającym się rynku. Rynku, gdzie cyberprzestępcy wciąż wyszukują nowych możliwości przejęcia pieniędzy a banki, wraz z przedsiębiorcami, starają się możliwie najskuteczniej im w tym przeszkodzić.

Zmiany po kryzysie ekonomicznym z 2008 roku wymusiły również szereg modyfikacji w systemach do codziennej obsługi klientów banków. Zaostrzone przepisy spowodowały, że koniecznie stało się wdrożenie zaawansowanych analitycznych narzędzi, które pozwalają na dokładniejsze tworzenie scoringów dla osób oraz instytucji ubiegających się o kredyty i pożyczki.

Tutaj swoją rolę do odegrania otrzymały systemy klasy Business Intelligence wyposażone wmoduły analityki predykcyjnejoraz możliwość zestawiania ze sobą informacji pozyskiwanych z wielu zewnętrznych systemów (w tym hurtowni danych tworzonych specjalnie na potrzeby branży finansowej). Działanie tych systemów umożliwiło dokładniejsze badanie zdolności kredytowej klientóworaz budowanie pogłębionych profili behawioralnychsymulujących regularność w spłacaniu rat. A w razie ewentualnej konieczności – dobór optymalnej metody windykacyjnejprzy problemach ze ściąganiem należności.

 

Cel nowych regulacji bankowych

Dynamicznie zmieniające się regulacje bankowe mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa instytucji bankowych, a co za tym idzie – niedoprowadzenie do kolejnego kryzysu, z jakim borykaliśmy się w ciągu ostatniej dekady. Dlatego też rozwiązania dla branży finansowej pełne są dziś nowoczesnych narzędzi analitycznych oraz systemów bezpieczeństwa, które pozwalają jeszcze dokładniej przewidywać najbliższą przyszłość i błyskawicznie reagować na wszelkie oznaki zagrożeń.

Jeśli chcesz dopasować swoją firmę do obecnej sytuacji na rynku finansowym, skorzystaj z możliwości, jakie oferujemy w BI Insight. Skontaktuj się z naszymi doradcami i sprawdź, jakie narzędzia jesteśmy w stanie wdrożyć w Twoim biznesie, abyś mógł skuteczniej zabezpieczać transakcje oraz szczegółowo analizować.

  • Wiedza
  • Blog
  • Gwałtowny wzrost liczby regulacji bankowych – jak im sprostać?